OCIJENI

Parketi za podno grijanje - dvoslojni i troslojni

Objavljeno: 10.1.2023. 12:42

Podno grijanje je sistem nisko temperaturnog grijanja gdje temperatura poda iznosi od 21 do 27 stupnjeva C. U izvođenju podnog grijanja koriste se specijalne plastične tj. aluplast cijevi, a mogu se upotrebljavati i meke bakrene cijevi. Polaganje cijevi zahtijeva prethodnu pripremu podloge odnosno termoizolacijski sloj i mrežu kojom se fiksiraju cijevi. Voda koja prolazi kroz podne panele ne smije biti veća od 50 stupnjeva C.

Kada se govori o prednostima ove vrste grijanja one se odnose prvenstveno na maksimalno pravilno raspoređenu temperaturu zraka u odnosu na visinu prostora, znatnu uštedu energije, u estetskom smislu vrlo visoke kriterije kao i moguće korištenje niskotemperaturnog izvora topline. Činjenica je da ukoliko su prilično oštri klimatski uvjeti uslijed nedovoljne topline koju može pružiti podno grijanje, temperaturni gubici nadoknađuju se ubacivanjem dodatnih zidnih panela ili radijatora. Treba napomenuti da je riječ prije svega o inertnoj vrsti grijanja gdje isključivanje gotovo da nije potrebno za vrijeme sezone grijanja. Takva vrsta grijanja odgovara ljudskom tijelu, budući da grije periferne krvne žile u nogama koje se nalaze najudaljenije od srca.

Najčešće postavljeno pitanje kupaca je da li je i kako moguće postavljanje podnog grijanja ispod parketa?

Da, čak dapače pod uvjetom da je parket tvornički proizveden po standardima za podno grijanje (obično su to kod parketa dvoslojni i troslojni parketi). Također treba voditi brigu da bude kompatibilna vrsta drva za parkete koji dolaze na podno grijanje. Preporučljive vrste drva za podno grijanje su: hrast, doussie, teak, iroko, europski i američki orah, jasen, bambus itd. Također je potrebno da parket za podno grijanje ima osiguranu odgovarajuću prirodnu vlažnost, odnosno da parket kod postavljanja ima vlagu od oko 8%. Parket se može polagati i na električne sustave podnog grijanja pod uvjetom ako je to navedeno u tehničkom listu proizvođača električnog grijanja. Na podna grijanja mogu se isto tako postavljati i neke druge vrste podnih obloga poput laminata, vinyla, pluta itd. Kod postave podnih obloga na podno grijanje uvijek se preporuča punoplošno lijepljenje zbog bolje provodljivosti topline na površinu poda.

Korisni savjeti kada je riječ o drvenim podlogama odnosno parketu:

 •  na pakiranju parketa obavezno mora stajati preporuka da je moguće postaviti ga preko podnog grijanja.
 •  parket vrste drva jatoba, maslina, bukva i javor treba izbjegavati u ovom slučaju.
 •  prije same ugradnje parketa, sistem podnog grijanja se mora zagrijati i biti u funkciji minimalno 10 i više dana. Nakon toga potrebno je   određeno vrijeme kako bi se podloga ohladila i zatim se može započeti s ugradnjom podloge.
 •  prije polaganja parketa potrebno je provjeriti vlažnost podloge, najbolje CM metodom. Sadržaj vode  cementne podloge ovisi o vrsti materijala i   njegovoj gustoći. U trenutku polaganja parketa CM vrijednost vlage klasičnoga cementnog estriha treba iznositi oko 1,8%.
 •  ne pridržavanje navedenih pravila o vrsti i pogodnostima parketa može izazvati velika oštećenja i skupljanje  letvica parketa.
 •  kada se završi sa ugradnjom parketa, preporučljivo je sistem podnog grijanja staviti u funkciju.
 •  na površini parketa maksimalna dozvoljena temperatura za višeslojne parkete iznosi do 27 stupnjeva C, a  vlažnost zraka 40-60%. .
 •  obzirom da sistem podnog grijanja izaziva sušenje zraka u prostoru i smanjenu relativnu vlažnost,  preporuka je da se koriste regulatori koji će   osigurati optimalne vrijednosti i na određeni način zaštititi parket od eventualnih oštećenja poput ovlaživača zraka
 •  lijepljenje parketa u ovom slučaju je svakako preporučljivo jer se jedino tako parketne letvice neće skupljati po dužini i podna obloga će   omogućiti idealan prijenos topline na površinu
 •  dvoslojni i troslojni gotovi parketi imaju odgovarajuću konstrukciju i debljinu od 10 do 16 mm. Donji, noseći sloj može biti vezana ploča, HDF   ploča ili jelova daska. Ovakvom konstrukcijom daščice postiže se stabilnost parketa, a skupljanje i rastezanje drveta se ne odvija na vidnom   već u nosećem dijelu parketa te je svedeno na minimum.
Naša ponuda višeslojnih parketa je velika:

 • hrast dvoslojni lakirani ili uljeni u debljinama od 10, 12 i 14 mm, širine letvica od 70 do 240 mm, dužine od 500-2400 mm
 • bambus i druge egzotične vrste parketa koje su pogodne za podna grijanja (doussie, cumaru, teak, iroko, europski i američki orah i dr.)
 • troslojni parketi hrast lakirani ili uljeni, te seljački podovi u debljinama 10 do 14 mm, dužine od 900-2400 mm
Happyfloor Vam osim prodaje, nudi savjetovanje, mjerenje vlažnosti, dostavu i montažu svih vrsta podova.

Za Vas stojimo na usluzi!

Više informacija potražite na našoj web stranici.OCIJENI