OCIJENI

Zygoma

Objavljeno: 26.5.2023. 14:45

Koncept Zygoma podrazumijeva ugradnju zigomatičnih implantata. Riječ je o dužim titanskim implantatima koji se ugrađuju u jagodičnu (zigomatičn) kost.

  • Ugrađuju se kod pacijenata koji imaju veliki gubitak kosti u gronjoj čeljusti sa stražnje strane, isto tako ugrađuju se kod pacijenata kod kojih ne postoji nikakva mogućnost "nadogradnje kosti" i ugradnje implantata za jednostavni All on 4.

PREDNOST:

- Prednost Zygoma implantata je brzo i efikasno rješavanje problema kod pacijenata bez kosti u gornjoj čeljusti.

Slobodno posjetite našu web stranicu. 
OCIJENI