OCIJENI

Kako prepoznati epilepsiju?

Objavljeno: 12.11.2019. 12:57

Epilepsija je jedna od najčešćih neuroloških bolesti, koja zbog svojih karakteristika predstavlja ozbiljan medicinski, ali i društveni problem. Ovakav moždani poremećaj uzrokuje napadaje abnormalnog, neobičnog ponašanja, ponekad i gubitak svijesti. Ona može pogoditi pripadnike svih dobnih skupina, rasa i spola.

Simptomi napadaja mogu varirati od pojedinca do pojedinca. Kod nekih se napadaj manifestira sa dugim, praznim pogledom u daljinu, dok će se drugi grčevito trzati nogama i rukama. Pojava jednog napadaja ne mora nužno ukazivati na epilepsiju. Načelno su potrebno dva napadaja za postavljanje dijagnoze.Prema međunarodnoj klasifikaciji, definirano je čak 30 vrsta epilepsije i svaka od njih odlikuje se nekom specifičnom karakteristikom. Postoje simptomi koji mogu pomoći pri ranom prepoznavanju epilepsije kao što je aura. Aura je promjena osjeta, emocija, ponašanja ili mišljenja, a može biti slična prije svakog epileptičnog napada. Osim toga, neki od simptoma koji prethode epileptičnom napadu su: mučnina, čudni zvučni signali, trnjenje ruku, iznenadno lupanje srca i pogrešna percepcija veličine predmeta.Nakon napadaja, pacijentima se preporučuje zapisivanje pojedinosti kako bi o njima mogli obavijestiti liječnika. Neke od tih pojedinosti uključuju vrijeme napadaja, vrste pokreta tijela i druge primijećene simptome.

U slučaju otkrivanja uzroka epilepsije moguće je izlječenje. Liječenje epilepsije inače podrazumijeva redovite kontrole  kod liječnika, redovite terapije i moguće kirurške zahvate zbog tumora ili lezija na mozgu. Liječenje antiepilepticima uspješno je kod otprilike 60-70% pacijenata.

Ukoliko ste prepoznali neki od navedenih simptome kod sebe ili svojih bližnjih, potrebno je odmah reagirati i posjetiti svog liječnika.

OCIJENI