OCIJENI

Gastroenterološki pregled

Objavljeno: 1.12.2022. 16:34

Što podrazumijeva pregled gastroenterologa i hepatologa i zašto se poduzima?

Pregled gastroenterologa podrazumijeva razgovor liječnika s bolesnika u cilju dobivanja detaljnih anamnestičkih podataka o sadašnjim tegobama, ranijim bolestima, operacijama, njihovom liječenju te bolestima u obitelji. Također, liječnik će se detaljno informirati o vašem apetitu, stolici, mokrenju, ostalim funkcijama i navikama, kao i lijekovima koje uzimate (trajno ili povremeno).

Nakon toga liječnik će vas detaljno pregledati s posebnim osvrtom na trbuh i trbušne organe. U nekim slučajevima biti će potreban i digitorektalni pregled, tijekom kojega liječnik svojim kažiprstom pregledava unutrašnjost završnog dijela debelog crijeva u svrhu pronalaska mogućeg uzroka tegoba (npr. hemoroidi, fisure, polipi i slično). Anus se prethodno namaže posebnom kremom kako bi pregled bio manje neugodan.

Nakon pregleda

Nakon pregleda liječnik vam daje svoje mišljenje u kojem predlaže daljnje pretrage, ukoliko su one potrebne radi postavljanja točne dijagnoze, ili vam propisuje terapiju u cilju rješavanja vaših tegoba.

Više informacija potražite na našoj web stranici.

OCIJENI