OCIJENI

Otisnite poslovnu ideju u samo jednom danu

Objavljeno: 11.11.2020. 11:25

U današnje užurbano doba gdje je svaka informacija dostupna putem weba, nažalost često zaboravljamo na ono bitno, a to su tiskani materijali kojima ćete promovirati kako sebe tako i svoje proizvode te usluge. Usprkos činjenici da je uvriježeno mišljenje da su količine tiskanog materijala u opadanju, statistike govore suprotno, tisak i print su u konstatnom rastu. Naklade pojedinih tiskanih materijala definitivno padaju, često zbog potrebnog prostora za skladištenjem, ali posljednjih godina digitalna je tehnologija u porastu te se kvaliteta printanog materijala gotovo približila kvaliteti otiska u offsetu. Printanje se sve vise izrađuju u manjim i srednjim nakladama te vrlo brzom roku kako diktira i samo tržište. Samim time materijali i sve brže dolaze u opticaj. Danas ste u mogućnosti otisnuti 1 katalog, 1 plakat i 20 posjetnica u samo jednom danu i to u vrlo visokoj kvaliteti.
                                                   
RD DIGITAL upravo je jedna od takvih tvrtki, prvenstveno usmjerena na grafičko oblikovanje i pripremu za tisak. U mogućnosti su dizajnirati Vaš promo materijal, predložiti vrste papira te u potpunosti napraviti grafičku pripremu uz probne uzorke koje će Vam rado dati na uvid.

Specijalizirani su za digitalni tisak i print svih formata u manjim i srednjim nakladama.

Njihov je stručni tim osposobljen za izradu manjih i srednjih naklada u roku od 24 do 48 sati, a postoji i mogućnost izrade i na samom licu mjesta što je  velika prednost.
U ponudi RD DIGITALA posebno treba istaknuti posjetnice, memorandume, letke, flyere, brošure, kataloge, knjige, plakate, naljepnice, bannere te specifične printane materijale koje uključuju numeraciju te personalizaciju.  

RD DIGITAL konstatno prati trendove kako u Hrvatskoj tako i u cijelom svijetu. Uz to se brinu da stalno unapređuju svoje znanje i novitete u tehnologiji čime jamče svoju kvalitetu i sigurnost. 


Izaći će Vam u susret i rado poslušati, dati savjet te napraviti dobar posao na obostrano zadovoljstvo. Zaista široki spektar zadovoljnih klijenata mogu u svakom trenutku jamčiti za njih, a upravo je preporuka i najbolja reklama.

OCIJENI