OCIJENI

Što prevodimo?

Objavljeno: 9.12.2022. 12:31

Prevodimo i lektoriramo tekstove najrazličitije terminologije: ekonomija, medicina, farmacija, stomatologija, pravo, graditeljstvo, turizam, arhitektura, tehnologija, strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika, informatika, agronomija, marketing, humanističke znanosti, književnost i mnoga druga područja.

• osobne isprave (rodni list, vjenčani list, smrtni list, potvrda o boravku ili prebivalištu, domovnica, radna knjižica, različite potvrde...)
• diplome i ostala dokumentacija o školovanju i za potrebe školovanja (školska svjedodžba, diploma, stručni radovi, članci, seminarski radovi, znanstveni radovi...)
• gospodarski tekstovi (natječajna dokumentacija, poslovna i financijska izvješća, ugovori poslovni planovi, investicijski planovi, projekti, certifikati, statuti, deklaracije, ponude, bilance, dopisi, izvještaji...)
• pravna dokumentacija (punomoći, podnesci, tužbe, rješenja, presude, potvrde, zapisnici s rasprava, zakoni i propisi, ovjere javnih bilježnika, ugovori, oporuke, izvadak iz sudskog registra...)
• medicinska dokumentacija (liječnički nalazi, uputnice, otpusna pisma, upute za korištenje lijekova, ostala medicinska i farmaceutska dokumentacija)
• tehnička dokumentacija (projekti, analize, tehnički listovi, ispitivanja o kvaliteti proizvoda, tehnički priručnici, tehnički izvještaji, istraživanja, ispitivanja, razne vrste dozvola...)
• književnost (zbirke pjesama, romani, novele, biografije, memoari, monografije....)
• turistički i marketinški tekstovi (prospekti, letci, vodiči, internet stranice, medijski članci, intervjui, ankete, slogani, reklame, audio i video zapisi...)

i mnogo drugih...

Slobodno nam pošaljite tekst koji želite prevesti putem kontakt obrasca uz kratki opis (jezična kombinacija, rok i način isporuke) i u kratkom roku poslat ćemo Vam neobvezujuću ponudu. Za sva eventualna pitanja možete nam se obratiti i putem telefona.

Slobodno posjetite našu web stranicu

OCIJENI