OCIJENI

Izvorni govornici i lektoriranje: Kako kvalitetna lektura utječe na vaš ugled?

Objavljeno: 22.1.2021. 16:04

Kada želimo da neki naš tekst, znanstvene ili ne-znanstvene prirode, dosegne višu razinu kvalitete, pismenosti i točnosti, obratit ćemo se stručnjacima lektorima, koji će nam pomoći u lekturi teksta. Lektoriranje je složen proces koji obuhvaća jezičnu i stilsku obradu teksta, pažljivo čitanje i uklanjanje pravopisnih i gramatičkih grešaka te stilsku obradu rečeničnih konstrukcija.

Kada točno odlučiti se za poziv stručnjacima kako bi nam pomogli u usavršavanju teksta i na što osobito obratiti pažnju te kome povjeriti taj, nimalo lak, zadatak – donosimo u nastavku.
Kakav se tekst lektorira?

Kada je u pitanju tip teksta za lekturu, tu nema osobitog pravila. Lektorirate bilo koji tekst koji iz različitih razloga želite usavršiti pravopisno i gramatički, znanstvene radove ili različite tekstove stručne tematike za koje vas određena institucija može tražiti potvrdu o lektoriranju. Naš dodatni savjet je da nikada ne štedite na lektoriranju tekstova koji vam mogu pomoći u obrazovanju ili poslovnom napretku, zasigurno će vas budući šefovi gledati s više poštovanja kada primijete stručnost nekih vaših prijašnjih radova.

Kako pronaći lektora?

Prvo i osnovno pitanje kojim se moramo pozabaviti je, naravno, ono koje se tiče osobe koja je zadužena za prepravljanje teksta, odnosno lektora. Za početak, važno je naglasiti kako lektor nije kritičar vašega djela, on vam neće dati znanstvene smjernice niti sadržajno vrednovati vaše djelo. Ipak, pristupit će obradi vašega djela slojevito, pronaći pravopisne, gramatičke i stilske moguće greške i tako unaprijediti vaš rad. Lektori su stručnjaci za određeni jezik, obrazovani i vrlo zaposleni. Rade u svim medijskim, obrazovnim i drugim ustanovama, a ako vam je potreban lektor najbolje je da ga pronađete u specijaliziranim tvrtkama koje se bave prevođenjem različitih tekstova, pa i sudskih dokumenata, te lektoriranjem istih.
Kakav je to idealni lektor?

Pronaći idealnoga lektora nije nimalo lagan zadatak. Važno je da jezik, njegovu gramatiku i pravopis ima u malome prstu, ali i da savršeno razumije smisao jezika, da ga može razumjeti i nijansirati sitne razlike poput izvornoga govornika. Zapravo, najidealnije je pronaći lektora za jezik čiji je on sam izvorni govornik. Onda zasigurno ne možete pogriješiti jer nema sumnje u to da lektor apsolutno vlada jezikom ako se njime oduvijek i koristi, a uz to je obučen za lektoriranje istoga – vrhunska kvaliteta lektoriranja je odabirom takvoga lektora zagarantirana.

Zanimljivo je da postoje firme koje nude prijevode i lektoriranje tekstova različitih jezika, i to posebno uz suradnju sa stručnjacima koji su ujedno i izvorni govornici jezika kojim se bave. Osim lektoriranja tekstova na hrvatskom, engleskom, njemačkom ili nekom drugom često korištenim jezikom, čak i ako trebate lektoriranje ili prevođenje teksta na npr. armenskom, moldavskom, ruskom ili vijetnamskom jeziku – ne brinite -  postoje stručnjaci koji nude usluge prijevoda i lektoriranja na puno različitih jezika. Tvrtka Parole prijevodi i sudski tumači nudi usluge prevođenja na čak 45 jezika, a lektoriranjem se osobito ponose i broje mnoštvo zadovoljnih korisnika. Nadamo se da će i vaš tekst biti uspješno i kvalitetno lektoriran, u duhu jezika u kojemu je i napisan.

OCIJENI