Fizikalna terapija, sportska medicina, toplice, sauna - Maksimir

Fizikalna terapija, sportska medicina, toplice, sauna - Maksimir - okolica