Prvi mjesec gratis

IZRADA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

akcija završena

31.05.2017. 21:08

Vodimo poslovne knjige i evidencije za:
- mala i srednja poduzeća
- obrtnike
- udruge
- slobodna zanimanja

Knjigovodstveno računovodstveni poslovi koji su potrebni da bi se zadovoljile sve zakonom propisane norme i rokovi kod vođenja:

Poduzeća

- Obračun poreza na dodanu vrijednost
- Obračun poreza na dobit
- Obračun poreza na dohodak
- Obračun posebnih poreza
- Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, glavne knjige, blagajne, dnevnika
- Vođenje evidencija materijalne i nematerijalne imovine dugotrajne imovine, salda konti kupaca i dobavljača, obračun plaća, poreznih kartica zaposlenika, i sve ostale evidencije koje su propisane zakonom.

Izrada temeljnih financijskih izvještaja:

- bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje.

Obrtnika i slobodnih zanimanja


- Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
- Blagajna
- Knjiga primitaka i izdataka
- Obračun amortizacije
- Popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
- Obračun poreza na dodanu vrijednost
- Obračun plaća, bolovanja i ostalih naknada
- Izrada godišnje porezne prijave za obrtnike.

Izrada poreznih prijava za građane.

U dogovoru s klijentom obavljamo i sve vrste administrativnih poslova:
- prijave i odjave zaposlenika
- izrada ugovora o radu, ugovora o djelu, cesija i kompenzacija.

http://www.knjigovodstvo-filipec.com/

akcija završena

Kontakt / Zatražite ponudu

Telefon:
01 2984 183 01 2984 ... - klikni za broj
Mobitel:
Fax:
Telefon:
Telefon:

Prikaz ostalih popusta