Poslujte sigurno i bezbrižno

Kada osnivate novo poduzeće, obrt ili udrugu, kvalitetan i pouzdan knjigovođa je jedna od važnijih karika vašeg novog posla. Stoga prepustite se u ruke knjigovodstvenom servisu koji će za vas pratiti sve gospodarske procese i financijske tokove te sustavno bilježiti nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskih rezultata poslovanja u poslovne knjige.

Jedan od njih je i knjigovodstvo K.L. Filipec d.o.o. koje svojim klijentima nudi knjigovodstveno-računovodstvene usluge, koje su potrebne da bi se zadovoljile sve zakonom propisane norme i rokovi kod vođenja knjiga. Stručni tim će vam besprijekorno pomoći sa svojim znanjem i iskustvom da savladate mnogobrojne prepreke u poslovanju koje su vezane uz zakonsku regulativu, porezne propise i slično.

Također, njihovu stručnost dokazuje i praćene raznih stručnih časopisa kao što su RRIF i RiPuP, internet izdanja te savjetnika PU kako bi bili u tijeku s važećim propisima i zakonima koji se stalno mijenjaju. Tvrtka K.L.Filipec vodi poslovne knjige i evidencije za mala i srednja poduzeća, obrtnike, udruge i slobodna zanimanja.

A ovo su usluge koje K.L.-Filipec d.o.o. pruža svojim klijentima:
 
  • Vođenje (knjige ulaznih i izlaznih računa, primitaka i izdataka, glavne knjige i dnevnika, statističkih izvještaja, blagajni…)
  • Izrada (bilance, računa dobiti i gubitka, godišnje porezne prijave, ugovora o radu, o djelu, cesija i kompenzacija…)
  • Obračun (amortizacije, poreza na dodanu vrijednost, dobit, dohodak i posebnih poreza, plaća, bolovanja i ostalih naknada…)
  • Popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.
                              

Naime prvih mjesec dana ostvarujete pravo na besplatne računovodstvene i knjigovodstvene poslove ta izradu financijskih izvješća za mala i srednja poduzeća. Stoga se uputite na adresu Filipci 6 ili nazovite na brojeve 2984 183 i 095 8572 182, kako bi dobili sve potrebne informacije, ali i najbolji knjigovodstveni servis.