Kada je potrebno uzeti uzorak sluznice maternice za citološku ili PHD obradu

2 pregleda/dan | Objavljeno: 19.06.2019. 06:51

Uzimanje uzorka sluznice endometrija za citološku I patološkohistološku obradu – “endometrial sampling” Uzorak se može uzeti četkicom za citološku obradu (cytobrush, taobrush), može se uzeti biopsija posebnim instrumentom ili se može obaviti frakcionirana abrazija materišta I endocerviksa. Žene u reprodukcijskoj dobi Kod svih žena koje nenormalno krvare u reprodukcijskoj dobi (imaju menstruacijske cikluse) prvo je potrebno isključiti patološku trudnoću. Endometrial “sampling”- treba obaviti u svih žena s nenormalnim krvarenjem iz maternice koje imaju povišeni rizik za nastanak karcinoma endometrija. Prilikom donošenja odluke raditi “sampling” ili ne u odredjene žene najvažnija je dob. Razloga za to je stoga što žene mlađe od 45 godina imaju daleko manji rizik nastanka raka endometrija od onih starijih. Npr. rizik je 3 puta manji npr u onih u dobi 35-44 godina, nego u onih u dobi 45-54 godina života. Žene starije od 45 godina: 2sampling” je potrebno učiniti u koliko imaju cikluse kraće od 21 dan ili dulje od 38 dana, krvare dulje od 8 dana, krvare je izuzetno obilno, ili je iregularnost ciklusa veća od 7-9 dana. U koliko se pojavi nepravilno krvarenje, uzorak je potrebno učiniti prilikom prvog pregleda. Žene mlađe od 45 godina: kod mladih žena “sampling” se mora učiniti kod nepravilnih krvarenja koje traje dulje od 6 mjeseci ili ne prestaje nakon medikamentoznog liječenja, posebice ako žena ima povišen rizik od nastanka raka endometrija, boluju od sindroma policističnih jajnika (kronične anovulacije) ili debljine. Drugi razlog za uzimanje uzorka endometrija može biti I sumnja na endometritis, upalu sluznice endometrija. Tim postupkom naime, može se, nerijetko, ustanoviti postojanje neprepoznate trudnoće. Uzorak za citološku ili patološkohistološke pretragu moguće je uzeti ambulantno. Frakcioniranu kiretažu pak, kao potpuniju I precizniju pretragu, potrebno je učiniti u koliko se simptomi nastave ,a nalaz biopsije je bio negativan . Transvaginalni ultrazvuk u žena reprodukcijske dobi Prema mišljenu američkih ginekologa, u žena u poslijemenopauzi transvaginalni ultrazvuk može biti dobra alternativa uzimanju uzorka endometrija. Kod prijemenopauzalnih žena to nije tako. To je zato, jer je debljina endometrija u žena reprodukcijske dobi vrlo varijabilna pa debljina endometrija izmjerena ultrazvukom u žena reprodukcijske dobi nije pokazatelj rizika za postojanje raka endometrija. U prijemonopauzalnih žena koje nemaju nenormalna krvarenja debljina endometrija nije indikacija za biopsiju endometrija. U tih je žena odluku za uzimanje uzorka endometrija za citološku i(ili) patološkohistološku obradu potrebno učiniti uzimajući u obzir brojne okolnosti, izmedju ostalog citologiju vrata maternice (atipične žljezdane stanice, stanice endometrija u prvoj polovini ciklusa) ili postojenje kronične anovulacija ili debljine. Žene u poslijemenopauzi Krvarenje iz maternice Svako krvarenje iz maternice kod žena u poslijemenopauzi indikacija je za uzimanje uzorka endometrija I njegovu citološku i(ili) patološkohistološku obradu. Medjutim, s obzirom da je postojanje raka endometrija ukoliko je njegova debljina ispod 4-5 mm izuzetno rijetka (manje od 1%), mjerenje debljine endometrija ultrazvukom alternative je uzimanju uzorka endometrija u žena koje krvare u poslijemenopauzi. To je preporuka američkog undruženja ginekologa I opstetričana /ACOG/. Premda ni u jednoj studiji nije nadjeno da se postojanje svakog slučaja raka endometrija može sa sigurnošću isključiti mjerenjem debljine endometrija, naš je stav da se obrada endometrija mora obaviti kod svake poslijemeopauzalne žene koja krvari. Postoje naime, oblici raka endometrija kod kojih žene krvare, a tumor nastaje u endometriju koji je vrlo tanak I atrofičan. Asimptomatske pacijentice (žene koje ne krvare I nemaju nikakvih tegoba) U velike većina žena s rakom endometrija javlja se nenormalno krvarenje iz maternice, a samo njih 5-20% ne krvare. S obzirom na to, pokušalo se ustanoviti kako prepoznati žene kod kojih treba uzeti uzorak iz endometrija premda one nemaju tegoba. Transvaginalni ultrazvuk u poslijemenopauzalnih žena koje nemaju tegoba Debljina endometrija mjerena ultrazvukom u ovoj je skupini žena nedovoljno osjetljiva metoda. U metaanalizi 32 velike studije na 11000 asimtomatskikh žena u poslijemenopauzi nadjena je prosječna debljina endometrija od 2,9 mm. Rizik za postojanje raka endometrija u poslijemmenopauzalnih žena koje ne krvare jedak je riziku u poslijemenopauzalnih žena koje krvare I koje imaju debljinu endometrija 5 mm ili više, tek u onih s debljinom endometrija od 11 mm ili većom. Zato se preporučuje da se u poslijemenopauzalnih žena koje ne krvare uzorak za citološku i(ili) patološkohistološku obradu endometrija treba uzeti samo u koliko je debljina endometrija 11 mm ili veća. Biopsiju je potrebno napraviti I u žena s tekućinom koja se nakupila izmedju listova endometrija (mucometra) , a bez simptoma, ako je istodobno debljina endometrija 3 mm ili veća. U žena s tekućinom u meterištu ,a ednometrijem tanjim od 3 mm, postojanje raka endometrija je izuzetno rijetko.

Kontakt / Zatražite ponudu

Telefon:
01 6180 955 01 6180 ... - Klikni za broj
Mobitel:
Fax:
Telefon:
Telefon:
MojKvart.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) na način da prikuplja samo osnovne potrebne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza te samo uz Privolu vlasnika osobnih podataka. MojKvart.hr daje korisnicima mogućnost informiranja o načinu korištenja i načinu čuvanja ustupljenih osobnih podataka, kao i mogućnost zahtjeva za brisanjem ili zaboravom ustupljenih podataka. Za detaljne informacije kliknite na Privatnost korisnika. Za nastavak označite kvačicom Privolu za korištenje osobnih podataka.

Prikaz ostalih popusta