OCIJENI

Koja je razlika između slobodne djelatnosti i obrta?

Objavljeno: 28.10.2021. 9:32

Pokrećete vlastiti posao, ali ne znate razliku između slobodnog zanimanja ili obrta? U nastavku teksta možete pronaći glavne karakteristike slobodnih zanimanja i obrta.

SLOBODNA ZANIMANJA

Prema Ministarstvu financija, zanimanja slobodnih djelatnosti odnose se na djelatnosti fizičkih osoba kojima je to osnovna djelatnost, koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak te su u skladu sa zakonima obvezno osigurane. To su na primjer: samostalna djelatnost veterinara, odvjetnika, tumača, prevoditelja, znanstvenika, izumitelja, novinara, sportaša i slično. Obvezni su plaćati: porez na dohodak, prirez porezu na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez po odbitku, doprinose za obvezna osiguranja i ostale poreze.

OBRT

Obrtništvo je samostalna gospodarska djelatnost na tržištu registrirana prema Zakonu o obrtu. Obrtnici su najčešće fizičke osobe, ali mogu biti i pravne osobe koje provode praktičnu izobrazbu za vezani obrt. Neovisnost i samostalnost obavljanja poslova obrta odnosi se na samostalno odlučivanje u djelokrugu dopuštenom zakonima i drugim propisima. Sezonsko obavljanje djelatnosti ni privremena obustava poslovanja nemaju utjecaj na svojstvo trajnosti. Kao i u slobodnim zanimanjima, obrtnici moraju plaćati: porez na dohodak, prirez porezu na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez po odbitku, doprinose za obvezna osiguranja i ostale poreze.

Prilikom otvaranja obrta važno je ispuniti dva opća uvjeta:

  • Da imate pravo korištenja prostora 
  • Da nemate zabranu obavljanja djelatnosti

Obrti mogu biti slobodni, vezani ili povlašteni. 

Slobodni obrt

Za otvaranje svake vrste obrta potrebno je ispuniti navedene opće uvjete, a za otvaranje ovakve vrste obrta nije potrebna nikakva stručna sprema.  

Vezani obrt

Fotografi, tesari, bravari, zidari, vodoinstalateri, pekari i drugi obrtnici, za otvaranje vezanog obrta moraju imati odgovarajuću stručnu spremu ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti.

Povlašteni obrt

Ovu vrstu obrta moguće je obavljati isključivo uz povlasticu ministarstva ili drugo nadležno tijelo. Na primjer puškar, uzgajivač ribe i drugih morskih organizama, rudarski tehničar.

Posebna kategorija obrta su tradicijski obrti za koje je potrebno poznavanje tradicionalnih zanatskih vještina. Odnosno, oni se obavljaju pretežnim ručnim radom te se tehnikama rada, oblikom, namjenom oslanjaju na tradicijske obrasce kulture. Odlikuju se uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, kreativnošću i individualnošću majstora zanata (obrta).

Stefanotis j.d.o.o. nudi knjigovodstvene i računovodstvene usluge za vaš obrt, udrugu, ali i usluge privremenog zapošljavanja. Oni vas mogu voditi kroz korake potrebne za osnivanje vlastitog posla, napraviti i poslovni plan ili analizirati trenutno financijsko stanje. Više informacija možete pronaći na njihovoj web stranici


OCIJENI