OCIJENI

Knjigovodstvo za obrte

Objavljeno: 8.1.2023. 20:49

Knjigovodstvene usluge

  • Bruto bilanca, glavna knjiga i propisane analitičke evidencije, obračun amortizacije, evidentiranje blagajničkog poslovanja
  • Porez na dodatnu vrijednost
  • Kontrola ulaznih i izlaznih računa, obračun PDV-a, propisane evidencije PDV-a, usklade sa Poreznom upravom
  • Izvještavanje prema državnim institucijama u zakonskim rokovima
  • Dostava dokumenata i obrazaca klijentima, bankama, Poreznoj upravi, FINA, HZZO, HZMO te ostalim institucijama prema potrebi
  • Asistiranje revizorima prilikom eksterne i interne revizije financijskih izvještaja
  • Asistiranje Poreznoj upravi i drugim tijelima u nadzornom postupku
  • Obračun plaća i honorara


Jedno od najdinamičnijih područja je područje obračuna plaća i ostalih prava zaposlenika. Kontinuirano prateći zakonske propise tu smo da vam ponudimo punu i kvalitetnu podršku i administriranje zaposlenika. Trebate li iz nekog razloga samo usluge obračuna plaće, slobodno nam se obratite.

Najvažniji poslovi obračuna plaća sastoje se od: zbirnog mjesečnog obračuna plaće za sve zaposlenike, obračuna mjesečne plaće za svakog pojedinog zaposlenika, popunjavanja svih zakonom propisanih obrazaca (FINA, Regos, Porezna uprava), vođenje baze podataka o svim uplatama i obračunima po zaposleniku, prijavu klijenata i zaposlenika klijenata na HZZ i HZMO.

Posjetite našu web stranicu za više informacija. 

OCIJENI