OCIJENI

KNJIGOVODSTVO ZA D.O.O

Objavljeno: 16.10.2017. 10:49

Cijenimo vaše vrijeme, cilj nam je biti podrška vašem poslovanju svakog trenutka. Po svu dokumentaciju dolazimo kod vas, odnosno razmjenjivat ćemo je elektroničkom poštom. Ukoliko organizacija vašeg poslovanja tako zahtijeva, u mogućnosti smo preuzeti i samo dio računovodstveno-financijskih poslova, po potrebi dolazimo u vaš ured ili se spajamo na vaš server i posao obavljamo na vašem programu iz svog ureda.

Knjigovodstvene usluge

Bruto bilanca, glavna knjiga i propisane analitičke evidencije, obračun amortizacije, evidentiranje blagajničkog poslovanja.

• Porez na dodatnu vrijednost

Kontrola ulaznih i izlaznih računa, obračun PDV-a, propisane evidencije PDV-a, usklade sa Poreznom upravom.

• Izvještavanje prema državnim institucijama u zakonskim rokovima

• Dostava dokumenata i obrazaca klijentima, bankama, Poreznoj upravi, FINA, HZZO, HZMO te ostalim institucijama prema potrebi

• Asistiranje revizorima prilikom eksterne i interne revizije financijskih izvještaja

• Asistiranje Poreznoj upravi i drugim tijelima u nadzornom postupku

• Obračun plaća i honorara

Jedno od najdinamičnijih područja je područje obračuna plaća i ostalih prava zaposlenika.
Kontinuirano prateći zakonske propise tu smo da vam ponudimo punu i kvalitetnu podršku i administriranje zaposlenika.

Trebate li iz nekog razloga samo usluge obračuna plaće, slobodno nam se obratite. Najvažniji poslovi obračuna plaća sastoje se od: zbirnog mjesečnog obračuna plaće za sve zaposlenike, obračuna mjesečne plaće za svakog pojedinog zaposlenika, popunjavanja svih zakonom propisanih obrazaca (FINA, Regos, Porezna uprava), vođenje baze podataka o svim uplatama i obračunima po zaposleniku, prijavu klijenata i zaposlenika klijenata na HZZ i HZMO.

OCIJENI