OCIJENI

AGANCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Objavljeno: 16.10.2017. 10:59

Mi smo vaša stručna pomoć u zapošljavanju. Trebate li rješenje za outsourcing vaših radnika, imate potrebu za privremenim zapošljavanjem zbog novog projekta, brigu o radnicima želite povjeriti vanjskoj službi ili drugu potrebu za privremenim zapošljavanjem....

OCIJENI