OCIJENI

Otvorili ste firmu? Evo što morate znati o zaštiti na radu!

Objavljeno: 1.3.2022. 0:03

Opis radnji i postupaka koje je potrebno napraviti prema Zakonu o zaštiti na radu:


I Z R A D I T I


 • Izraditi Procjenu rizika za sva radna mjesta        

 • Izraditi Procjenu rizika za sva radna mjesta za rad s računalom 

 • Izraditi Program osposobljavanja radnika        

 • Izraditi Elaborat iz zaštite na radu / protupožarne zaštite

 • Izraditi Plan evakuacije i spašavanja (grafički prilog)      

 • Izraditi Plan i program evakuacije i spašavanja  (pisani akt)


O S P O S O B I T I


 • Osposobiti radnika za rad na siguran način     

 • Osposobiti  radnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara           

 • Osposobiti radnika za rad na računalu  

 • Osposobiti poslodavca za rad na siguran način           

 • Osposobiti  ovlaštenika poslodavca za rad na siguran način            

 • Osposobiti  povjerenika radnika za rad na siguran način      

 • Osposobiti  voditelja evakuacije i spašavanja   

 • Osposobiti  radnika za pružanje prve pomoći   


I S P I T A T I


 • Ispitati radnu opremu  

 • Ispitati radni okoliš – fizikalni činbenici

 • Ispitati električnu instalaciju      

 • Ispitati sustav ventilacije            

 • Ispitati kemijske štetnosti        

 • Ispitati tipkala za isklop el.struje             

 • Ispitati  panik rasvjetu 

 • Ispitati gromobran     

 • Ispitati kotlovnicu          

 • Ispitati unutarnju  hidrantsku mrežu    

 • Ispitati  vanjsku  hidrantsku mrežu        

 • Ispitati  sprinkler instalacije       

 • Ispitati  FM 200 / NOVEC instalacije       

 • Ispitati plinske instalacije           

 • Ispitati vatrodojavni sustav       

 • Ispitati sustava detekcija gorivih plinova             

 • Ispitati  sustava odimljavanja   

 • Ispitati  protupožarne uređaje i instalacije         

 • Ispitati  sustav plinodojave        

 • Ispitati sustav detekcije CO       


V J E Ž B E           


 • Izvršiti vježbu evakuacije i spašavanja

 • NAPOMENA: ako pojedini nabrojeni sustavi nisu ugrađeni ili ih nema instaliranih u objektu rada, nema zakonske obveze za iste.


Pročitajte više na web stranici


OCIJENI