OCIJENI

Protetika

Objavljeno: 4.6.2018. 15:07

KOMPOZITNE NADOGRADNJE ZUBA

Nakon endodontskog tretmana zuba kada nedostaje puno tvrdog zubnog tkiva potrebno ga je nadoknaditi i materijal retinirati mehanički i kemijski. U ranijim vremenima koristile su se lijevanje nadogradnje izređene iz raznih materijala kao što su zlato kao najbolji izbor, poluplemenite kovine ˙(Auropal,Palador) i plemeniti čelik koji je pretvrd te je ponekad bila potrebna modelacija u vosku ili akrilatu, te otisak.

Međutim, zbog relativno elastičnog dentina vrlo često je dolazilo do pucanja korijena.Endodontski tretirani zubi su u odnosu na vitalne krhki te do pucanja obično dolazi u dubljim dijelovima korijena.

Važno je znati da nadogradnje koje se sidre u korijenskom kanalu ne pojačavaju zub već ga oslabljuju.

Takve nadogradnje ne zadovoljavaju ni sa estetskog aspekta posebice na prednjim zubima gdje vrlo često dolazi do prosijavanja sive boje kovine ako se na nju stavlja akrilatna,potpuna keramička ili cirkonska krunica. Stoga se koriste materijali čiji su elasticitet i boja što sličniji dentinu, tvornički izrađeni kolčići (FRC post,Vivadent ) i kompozitni materijali (Multicore,Vivadent ).

Na taj način izrađene nadogradnje ne zahtjevaju laboratorijski rad.Pri tome je potrebna rtg snimka zuba kako bi se dobio uvid u izgled kanala punjenog zuba.Napravi se pristup korijenskom kanalu i iz njega se odstrani višak gutaperke rotirajućim instrumentom čija veličina odgovara veličini kolčića.

Multicore kompozit se injicira u kanal, zatim se u kanal uvodi kolčić te se dodaje kompozit kako bi se oblikovao bataljak i nadomjestio dio zubnog tkiva koji nedostaje.

Bataljak se do idućeg posjeta zaštiti privremenom krunicom kako bi se smanjila mogučnost upijanja vode iz sline te je nakon 24 sata spreman za brušenje.Tako izrađena nadogradnja najbolje prenosi žvačne sile i smanjuje rizik pucanja korijena.

OCIJENI