OCIJENI

Atest buke: Sve što trebate znati

Objavljeno: 29.6.2022. 21:54

Buka je svaki neželjen zvuk koji može biti štetna po zdravlje u slučaju kada se prekorači najviše dopuštena razina buke. Razina buke propisana je Zakonom o zaštiti od buke. Najčešće su izvori buke razni prostori poput plesnih dvorana, kafića, restorana, noćnih klubova te prostori za ples, igru i sport. Međutim, kada je riječ o izvoru buke, oni mogu biti raznoliki: od raznih strojeva i uređaja pa sve do glasnog emitiranja glazbe i raznih drugih ljudskih aktivnosti.

Mjerenje buke važna je mjera zaštite od preglasne buke, a ujedno služi kao provjera koja nastoji spriječiti prekoračenje zakonski dopuštene razine buke. Najčešće se mjerenje buke i zvučne izolacije provodi za potrebe:

1. Minimalnih tehničkih uvjeta (ugostiteljstvo, turizam i sl.)

2. Tehničkih pregleda građevina (dobivanje uporabne dozvole)


Što je atest buke?

Kada je riječ o mjerenju buke, postoje dvije vrste mjerenja koje se odnose na mjerenje buke:

1. Akustička mjerenja - mjerenja koja se prevode u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Neki od razloga zašto se provode:

  • Dobivanje minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje pojedine gospodarske djelatnosti

  • Dokaz o ispunjenju mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta

  • Nadzor buke gradilišta u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti od buke

  • Izrada studija utjecaja na okoliš

  • Praćenje stanja razina buke u okolišu

2. Mjerenja zvučne izolacije između prostorija - ova vrsta mjerenja obuhvaća:

  • Zračnu zvučnu izolaciju između prostorija

  • Udarnu zvučnu izolaciju međukatnih konstrukcija

  • Ugradnja i podešavanje elektroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala


Mjerenje buke u ugostiteljskim objektima

Najčešće se mjerenje buke odnosi na ugostiteljske objekte poput caffe barova i disco clubova kako bi dobili minimalno tehničke uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti odnosno kako dokaz o ispunjenju mjera zaštite od buke. Valja naglasiti da objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu u zatvorenom prostoru izvoditi glazbu najviše ekvivalentan razine od 65 dB. Za razliku od njih, objekti koji rade noću smiju izvoditi glazbu najviše razine od 90 dB, a srednje vršne razine od 100 Db.

Ako vam je potrebno mjerenje buke ili uporabnu dozvolu za dnevne i/ili noćne uvjete rada obratite se za pomoć BAPP d.o.o. Ispitivanja, atestiranja buke, energetsko certificiranje-atesti i projektiranje samo su neke od djelatnosti tvrtke BAPP d.o.o. A osim navedenih djelatnost, bave se i protupožarnom zaštitom i inženjeringom te nadzorom i održavanjem, zaštitom okoliša, zbrinjavanje otpada, reciklažom, sigurnošću i zaštitom na radu.OCIJENI