OCIJENI

Uvjeti prodaje

Objavljeno: 15.9.2020. 11:32

MojKvart kao posrednik između Korisnika i pravnog lica koje preko MojKvart-a objavljuje proizvode i usluge na prodaju i / ili ih promoviše Korisnicima (u daljem tekstu „Partner“) omogućava i sprovodi prodaju proizvoda / usluga kao i promotivnu prodaju proizvoda / usluga (u daljem tekstu: tekst „prodaja proizvoda / MojGrad kao posrednik između Korisnika i pravne osobe koja putem MojKvart-a objavljuje proizvode i usluge za prodaju i/ili iste promovira Korisnicima (u daljnjem tekstu „Partner“) omogućava i provodi prodaju proizvoda/usluga kao i promotivnu prodaju proizvoda/usluga (u daljnjem tekstu „prodaju proizvoda/usluga“) u ime i za račun Partnera.

Partner je isključivi vlasnik proizvoda/usluga koje nudi putem MojKvart. MojKvart se ne nalazi u posjedu proizvoda/usluga koje Partner nudi iz čega proizlazi da MojKvart ne može biti odgovoran za eventualne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga kao i za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi. MojKvart nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na ovoj internetskoj stranici kao ni za eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža.

Partner snosi odgovornost za istinitost sadržaja koje učini dostupnim na MojKvart, kao i za kršenje autorskih i drugih prava.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika i Partnera rješavaju se isključivo između Korisnika i Partnera. MojKvart nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

Partner se obvezuje da će proizvode/usluge isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva. Obveza MojKvart-a je da po najvišim standardima poslovanja organizira i vodi promotivnu prodaju.

OCIJENI