OCIJENI

Korisnička podrška

Korisnička podrška dostupna je:

svaki radni dan od 9-16h

putem

e-mail-a: podrska@mojkvart.hr
telefona: 01 / 244 25 25Korisnička podrška je na usluzi svim posjetiteljima, svim poslovnim subjektima upisanim u bazu portala, kao i svim klijentima (poslovnim subjektima kojima je izvršena usluga aktiviranja jednog od paketa oglašvanja).

OCIJENI