OCIJENI

Proizvodnja peleta za grijanje

Objavljeno: 7.1.2019. 10:27

Struja svake godine sve više i više poskupljuje, a zime su sve hladnije i hladnije. Zbog toga većina ljudi pokušava pronaći novi način na koji će se grijati. Iako su drva jedan od najjeftinijih energenata za grijanje, ipak imaju neke mane. Za pripremu drva za zimu, cijepanje, skladištenje i loženje potrebno je puno fizičkog napora, a održavanje vatre dok se grijete može postati prava gnjavaža. Alternativu drvima, koja je uz to i praktična, jest grijanje na pelete.

Peleti su drvni ostatci koji su dobiveni mehaničkim prešanjem s posebnim strojevima. Većinom se proizvode od bukve, graba, hrasta, jasena, topole i drugih drva. Sredstvo koje veže sve te ostatke je lignin koji je dio drva. Osim toga prilikom prešanja se koristi kukuruzno ili raženo brašno kako bi se održala čvrstoća peleta. Prema tome peleti su ekonomski i ekološki prihvatljivi za grijanje.Smatra se da peleti imaju najveću ogrjevnu vrijednost (5,5 kWh/kg) za razliku od običnog cijepanog drva (4,4 kWh/kg) i vrlo nisku vlažnost (10%) za razliku od drva sušenog dvije godine (20%). Nakon što peleti izgore ostaje 0,5 % pepela, što znači da od jedne tone peleta ostane cca 5 kg pepela. U usporedbi s fosilnim gorivima, peleti su CO2 neutralni jer izgoreno drvo otpušta onoliko CO2 koliko ga je primio tijekom života, stoga nakon što jedna peleta izgori zatvara se CO2 krug. Nakon što sagori fosilno gorivo izgori CO2 odlazi u atmosferu i ostaje milijunima godina.

Prešani cilindri, dužine 1-3 centimetra vrlo se lako transportiraju i skladište, većinom u vrećama od 15 ili 1000 kg. Korištenjem peleta ne morate se brinuti tko će ove godine cijepati drva ili ćete ih kupiti od određenih obrtnika, pa posebnim kamionima prevoziti do skladišta gdje skladištite drva. Za jedan sat grijanja potroši se oko 2,5 kg peleta, što je oko 5 kn po satu. Budući da su peleti obnovljivi izvori energije, nastaju od drva, njihova cijena ovisi o lokalnim proizvodima, a ne o tržišnoj cijeni nafte i plina.

Proizvodnjom peleta za grijanje se bavi tvrtka POLJO-PROM sa sjedištem u Novom Zagrebu. Ako ne želite biti jedan od uzročnika efekta staklenika u atmosferi, nabavite peći na grijanje s peletima i sa sigurnošću kupujte pelete od POLJO-PROM-a. POLJO-PROM će vas oduševiti sa svojom izvrsnom uslugom i najkvalitetnijim peletima za grijanje.

OCIJENI