OCIJENI

Endoskopski pregled: Sve što trebate znati

Objavljeno: 20.10.2020. 14:59

Endoskopski pregled je pregled grla i nosa. Može se napraviti bez sedacije ili uz prethodnu sedaciju, odnosno uspavanost. 

Endoskopija bez sedacije je kraća jer nisu potrebne prethodne radnje koje su potrebne za sedaciju. Također se izbjegava mogućnost komplikacija kod sedacije - presediranost, bronhospazam, hipotenzija, hipoventilacija ili aspiracija.

Kako bi se izbjegle moguće nepoželjne komplikacije endoskopskog pregleda u sedaciji, poseban dio razgovor pacijenta s liječnikom gastroenterologom te anesteziologom čine podaci o dodatnim bolestima osobito dišnog i kardiovaskularnog sustava, o bubrežnoj funkciji te o alergiji na lijekove.

Potrebno je znati u cijelosti nabrojiti ili pokazati lijekove koje svakodnevno uzimate, iskreno dati podatke o uzimanju alkohola ili opojnih droga te navesti podatak o mogućoj ranijoj patološkoj reakciji na sedaciju. Nakon toga je na redu standardni fizikalni pregled.

Neovisno o tomu je li endoskopija planirana u sedaciji ili bez nje, svaki pacijent mora imati osnovne laboratorijske nalaze – kompletnu krvnu sliku, testove zgrušavanja krvi (tzv. mali koagulogram), šećer u krvi, jetrene probe (AST, ALT, GGT, AP i bilirubin), Na, K, ureu i kreatinin, a nalazi ne smiju biti stariji od mjesec dana.

Endoskopski pregled u sedaciji (uspavljivanju) započinje postavljanjem tanke iglice (braunile) u venu putem koje pacijent dobiva sedacijski lijek i infuziju fiziološke otopine te eventualno druge lijekove ako se za njima ukaže potreba. Tijekom cijelog pregleda pacijent je monitoriran radi praćenja osnovnih vitalnih funkcija – tlaka i pulsa, praćenje rada srca elektrokardiogaramom na monitoru te razine kisika u perifernoj krvi putem tzv. pulsne oksimetrije postavljanjem pulsnog oksimetra („malene štipaljke“) na prst ruke ili noge čime se prati respiratorna funkcija. Čitavo vrijeme pregleda pacijent dobiva kisik putem nazalne sonde pri endoskopiji gornjeg probavnog sustava, odnosno preko maske pri endoskopiji donjeg probavnog sustava.

Po završetku pregleda pacijent se budi, mora postati potpuno priseban s normalnim vrijednostima tlaka i pulsa i uz normalnu ventilaciju i oksigenaciju. Pri povratku kući mora imati pratnju i sljedeća 24 sata ne smije voziti, upravljati bilo kakvim opasnim sredstvima (nož, škare, električnim napravama..) niti potpisivati bilo kakve važnije dokumente. Sat vremena nakon pretrage može piti, dva sata nakon pretrage može jesti.

Pacijenti i njegova pratnja dobiju pisane upute o svim mogućim nuspojavama koje bi se mogle javiti unutar 24 sata kao i telefonski broj zdravstvene ustave koju može zatražiti za pomoć.

U ambulanti Bona officia dr. Karduma, za duboku sedaciju koristi Propofol. Radi se o opoidnom anestetiku koji djeluje trenutačno, nakon 30-60 sekundi, vrlo brzo se eliminira iz organizma preko bubrega (tzv. vrijeme poluživota iznosi samo 2-8 minuta). Djeluje kao neuralni depresor, a nema nikakvog analgetskog učinka. Najčešće prolazne nuspojave su kratkotrajna apneja i pad tlaka. Više informacija o endoskopskom pregledu, opcijama i pripremi, možete pronaći na stranici ordinacije dr. Karduma na linku.

OCIJENI