OCIJENI

Međunarodna vozačka dozvola

Objavljeno: 12.5.2022. 13:22

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodno priznat prijevod važeće hrvatske vozačke dozvole koja se u inozemstvu koristi uz originalnu ispravu. Izdaje se temeljem Međunarodne konvencije o prometu na cestama, Beč, 8. studenog 1968. (u nastavku teksta Bečka konvencija) i Ženevske konvencije o cestovnom prometu, Ženeva, 19. rujna 1949. (u nastavku teksta Ženevska konvencija), a prema Pravilniku o međunarodnim  vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu.

Ovisno o tome koje konvencije je država u koju vozač putuje potpisnica, izdaje se MVD prema Bečkoj konvenciji ili MVD prema Ženevskoj konvenciji. Prilikom izdavanja MVD-a Izdavatelj će vozaču dati ispravnu informaciju koji MVD je potreban za državu u koju vozač putuje.

Hrvatska međunarodna vozačka dozvola prema Bečkoj konvenciji uz hrvatski jezik sadrži tekst i na sedam (7) stranih jezika: francuskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, ruskom, arapskom i kineskom jeziku. Izdaje se s rokom važenja od tri (3) godine od dana izdavanja odnosno od dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od tri (3) godine.

Hrvatska međunarodna vozačka dozvola prema Ženevskoj konvenciji uz hrvatski jezik sadrži tekst i na jedanaest (11) stranih jezika: francuskom, portugalskom, engleskom, korejskom, ruskom, tajlandskom, španjolskom, kineskom, arapskom, hindskom i japanskom jeziku. Izdaje se s rokom važenja od jedne (1) godine od dana izdavanja odnosno od dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od jedne (1) godine.

Više informacija o izdavanju MVD – https://www.hak.hr/ino/mvd/

Međunarodnu vozačku dozvolu možete izvaditi u prostorijama Auto kluba Končar.

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole se obavlja u periodu od: ponedjeljak-četvrtak: 7:30 – 17:00 sati

petak: 7:30 – 14:00 sati

Za više informacija posjetite web stranicu

OCIJENI