OCIJENI

Porezne promjene u 2020. godini

Objavljeno: 23.12.2019. 11:34

U 2020. godini stupa na snagu već IV. Porezna reforma i porezne obveznike u Hrvatskoj očekuju brojne promjene i novosti.  Ponovno su promijenjeni porezni propisi za koje se može razmatrati jesu li učinjeni pozitivni pomaci ili se radi samo o kozmetičkim promjenama. U svakom slučaju,  za poduzetnike je važno biti upućen u aktualne porezne promjene. Kako bi ih bolje razumjeli trebaju pomoć  iskusnog računovođe. Kako bismo ih kratko informirali o promjenama, u nastavku dajemo pregled osnovnih promjena.

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Opća stopa se ne smanjuje – ostaje i dalje 25%.  Proširuje se obuhvat primjene stope od 13%  za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. Osim toga, primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećava se s 3.000.000,00 kuna na 7.500.000,00 kn.- Zakon o porezu na dohodak

Povećava se osnovni osobni odbitak s 3.800,00 na 4.000,00 kn.
Uvode se olakšice za mlađe od 30 godina. Za mlade do 25 godina života smanjit će se obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada za 100% i to za oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa 360.000,00 kn. Za mlade od 26 do 30 godina života smanjit će se obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada za 50% i to za oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa 360.000,00 kn. Ipak, navedene olakšice mladi će ostvariti tek po godišnjem obračunu poreza na dohodak.

- Zakon o porezu na dobit

Prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12% povećava se s 3 na 7,5 milijuna kuna.  Promjena se odnosi na dobit ostvarenu od 01.01.2020. godine, a za 2019. godinu je i dalje važeći prag od 3 milijuna kuna prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12%. Promjena navedenog iznosa praga primjenjivat će se i za mogućnost plaćanja poreza na dobit po novčanom načelu kao i za prag od kojeg obrtnici postaju obveznici plaćanja poreza na dobit. Prijava poreza na dobit podnosit će se u roku od 30 dana od otvaranja stečajnog postupka te u roku od 8 dana od pokretanja likvidacije. U slučaju nepodnošenja, porez na dobit odredit će se procjenom.- Opći porezni zakon

Propisuje se nedopustivost korištenja poreznih pogodnosti suprotno svrsi zakona. Tako se smatra da poslodavac ne bi trebao ugovarati druge načine obavljanja nekog posla koji ima obilježja nesamostalnog rada. Smatra se također nedopustivim stalna promjena organizacijskog oblika kada se za svaki ugovoreni posao koristi drugi organizacijski oblik s nižim poreznim stopama. Ako poduzetnik u isključivu svrhu korištenja niže porezne stope, izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze koristi povezana društva, smatra se također korištenje pogodnosti koje nisu u skladu sa zakonom.
U dijelu Općeg poreznog zakona koji uređuje poslovanje povezanih osoba u čl. 49. dodan je st. 3. koji uvjetuje priznavanje poslova između povezanih osoba samo ako bi i druge osobe koje nisu u takvom odnosu pod jednakim ili sličnim okolnostima ostvarile takve poslovne odnose.

Promjena ima još u navedenim, kao i u nekim drugim propisima, no to bi ukratko bilo najvažnije.

Za sve savjete, kao i stručno vođenje računovodstvenih i financijskih poslova, obratite nam se s punim povjerenjem!

Vaše
KSB POSLOVANJE

OCIJENI