OCIJENI

Predaja financijskih izvještaja

Objavljeno: 12.3.2020. 11:42

Financijski izvještaji su vrsta dokumentacije koja se predaje za svaku poslovnu godinu  tijekom koje je poduzeće aktivno poslovalo  ili u kojoj su imali evidentiranu imovinu i/ili obveze u poslovnim knjigama. Rok za predaju i što se sve predaje ovisi o kojoj vrsti obveznika je riječ i o samoj veličini tog poduzeća.

Prema Zakonu o računovodstvu definirane su dvije skupine obveznika: obveznici podnošenja godišnjega financijskog izvještaja radi javne objave i obveznici podnošenja godišnjega financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe. Također prema zakonu pravna i fizička osoba koja ne preda Fini godišnje financijske izvještaje i druge dokumente radi javne objave biti će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna do 100.000 kuna i odgovornoj osobi biti će propisana kazna u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna.Poduzetnicima zna biti zahtjevno kontrolirati svu financijsku dokumentaciju, paziti na pravilno ispunjavanje potrebnih obrazaca te pratiti sve zakone i moguće izmjene procesa predavanja financijskih izvještaja. Gledajući dugoročno, poslovanje koje je zasnovano na stabiliziranoj i pravilno izračunatoj financijskoj dokumentaciji, može ostvariti svoj potencijal.Knjigica 2014 knjigovodstveni je servis koji vam može olakšati poslovanje i maknuti vam brige i stres u vezi ispunjavanja potrebnih uvjeta za predaju cjelokupne dokumentacije. Naš stručan tim prati promjene i regulaciju knjigovodstvenog i računovostvenog zakona čime se utječe na ispravnu predaju financijskih izvještaja.

OCIJENI