OCIJENI

Računovodstveni savjeti, obveze i prava za slobodna zanimanja i freelancing

Objavljeno: 1.6.2021. 9:32

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnosti slobodnih zanimanja mogu se podijeliti u kategorije:
 
  • Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika,
  • Samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,
  • Samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,
  • Samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.
Isto tako, po osnovi obavljanja djelatnosti slobodnih zanimanja plaćaju se sljedeći porezi i doprinosi za obvezna osiguranja:  1. Porez na dohodak, 2. Prirez porezu na dohodak, 3. Porez na dobit, 4. Porez na dodanu vrijednost (PDV), 5. Plaćanje poreza po odbitku, 6. Ostali porezi, 7. Doprinosi za obvezna osiguranja.
 
Valja naglasiti da fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti slobodnih zanimanja mogu elektroničkim putem podnijeti razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti i putem sustava eGrađana​

Freelancing

Kada govorimo o oporezivanju, freelanceri ili nezavisni profesionalci mogu birati između tri mogućnosti oporezivanja ostvarenih zarada. Odabir oporezivanja automatski uvjetuje drugačiju osnovicu za plaćanje doprinosa i drugačiju visinu mirovine.

Ako freelanceri izaberu oporezivanje prema pravilima drugog dohotka, isplatitelj usteže i za njih uplaćuje doprinose. Ovdje su iznimka novinari, umjetnici i sportaši.

Druga je mogućnost oporezivanje prema pravilima dohotka od samostalne djelatnosti, što podrazumijeva vođenje poslovnih knjiga ili plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak.
Ako freelancer izabere plaćanje poreza na dohodak po odbitku, onaj tko mu isplaćuje honorar od dogovorenog bruto iznosa uplaćuje 10% mirovinskog doprinosa (drugi osiguranici plaćaju mirovinske doprinose po stopi od 20%). Istekom kalendarske godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za njega utvrđuje ostvareni mirovinski staž tako da osnovicu na koju su plaćeni doprinosi podijeli s prosječnom plaćom u Hrvatskoj. Freelancer tako ostvaruje staž, ali bez obzira na zaradu taj staž ne može biti dulji od 12 mjeseci.

Novinari, umjetnici i sportaši koji su obvezno osigurani te koji su izabrali plaćati porez prema pravilima oporezivanja drugog dohotka, a upisani su u matičnu evidenciju osiguranika dužni su plaćati doprinose prema rješenju Porezne uprave, i to po stopi od 20%, ali na različite osnovice ovisno o zanimanju. Buduća mirovina tako im neće ovisiti o zaradi, nego o osnovici i ukupnom iznosu uplaćenih doprinosa.

Freelanceri koji odaberu utvrđivati dohodak na temelju poslovnih knjiga, plaćaju doprinose na osnovicu. Za samostalne umjetnike i sportaše koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, osnovica se određuje prema faktorima. Također, svi oni obvezni su svaki mjesec Poreznoj upravi na obrascu JOPPD dostaviti podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima.

Oni freelanceri koji su obveznici poreza na dobit dužni su podnijeti obrazac JOPPD za obvezu doprinosa, a dužni su ih plaćati najmanje na poduzetničku plaću koja se određuje uz primjenu faktora. Ako odluče sebi isplaćivati veću poduzetničku plaću, plaćaju doprinose na taj veći iznos.

Bez obzira trebate li stručni savjet ili jednostavno želite prepustiti svu papirologiju stručnjacima obratite se Knjigovodstvenom servisu MKD-BIRO d.o.o.
U MKD-birou koriste suvremene računalne programe koji omogućavaju online povezanost s klijentima, a njihovo dugogodišnje iskustvo, znanje i predanost omogućit će vam bezbrižno poslovanje.

OCIJENI