OCIJENI

Što uključuje kvalitetno održavanje kanalizacije i vodovoda?

Objavljeno: 14.7.2020. 9:23

Prosječno kućanstvo proizvede 200-300 litara otpadne vode po osobi po danu. Sve te otpadne vode moraju proći kroz kanalizacijski sustav i završavaju u gradskom kanalizacijskom sustavu ili septičkoj jami. S obzirom na količinu otpadnih voda koja se dnevno proizvede, potencijal za zagađenje okoliša izrazito je velik, stoga cijeli kanalizacijski sustav mora biti dobro održavan.

Prije svega, niti jedna kanalizacijska instalacija i septička jama ne bi trebale biti puštene u upotrebu bez atesta. Atest se provodi kako bi se utvrdila vodonepropusnost septičke jame ili kanalizacijskog sustava, što uključuje i sve priključke i separatore, a može se vršiti i za građevine odvodnje poput bazena i crpnih stanica. Ispitivanje se može vršiti i robot kamerom, odnosno CCTV snimanjem cjevovoda.

Osim za ispitivanje i utvrđivanje stanja, CCTV snimanje korisno je i za lociranje oštećenja cjevovoda. Popravci kanalizacijskog sustava često su veliki zahvati za koje je potrebna posebna oprema poput rezačice betona i asfalta, stoga je iznimno važno znati točno mjesto oštećenja kako bi se moglo djelovati lokalno i otkloniti kvar u što kraćem roku.

Sljedeći korak kod održavanja kanalizacije i vodovoda je naravno i čišćenje. Svima se barem jednom dogodi da se sustav začepi te da je potrebno provesti čišćenje, za što se najčešće koristi mehaničko čišćenje sajlom, ali dostupna su i posebna visokotlačna vozila za ispiranje svih vrsta cjevovoda.

Međutim, količina otpadnih voda koju proizvedu kućanstva, kao i razina zagađenja tih voda, gotovo da su zanemarive u usporedbi s industrijskim kanalizacijskim sustavima. U proizvodnji različitih proizvoda dolazi do ispuštanja enormnih količina otpadnih voda, koje mogu sadržavati primjese pogubne za okoliš. Stoga operateri koji namjeravaju ispuštati otpadne vode moraju dobiti i produživati vodopravnu dozvolu, kako bi se utvrdilo da je poslovanje u skladu s dozvoljenim vrijednostima.

Kako bi i vaši vodovodni i kanalizacijski sustavi ispravno funkcionirali obratite se Kanal Inspektu, poduzeću specijaliziranom za sve zahvate na kanalizacijskih i vodovodnim cjevovodima. Bilo da je riječ o atestu kojeg provodi nezavisni ispitni laboratorij unutar Kanal Inspekta, održavanju pomoću najsuvremenije opreme i robot kamera, ili pripremi dokumentacije za vodopravnu dozvolu, u Kanal Inspektu dobit ćete stručnu uslugu koja će ispuniti sva vaša očekivanja.

OCIJENI