OCIJENI

Katedra za ekonomija i računovodstvo

Objavljeno: 19.12.2019. 15:09

Osposobljavanje za poslove knjigovođe/računovođe

Samostalni računovođa

Uvod u digitalni marketing


Detaljnije pogledajte na našim podstranicama ili na službenim stranicama učilišta Magistra.
OCIJENI