Sveučilište, veleučilište, visoka škola, fakultet - Medveščak

Sveučilište, veleučilište, visoka škola, fakultet - Medveščak - okolica

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
SRCE SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR
STOMATOLOŠKA KLINIKA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA
SVEUČILIŠNA NAKLADA LIBER
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Akademija likovnih umjetnosti
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-fakultet
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
TEOLOŠKI FAKULTET MATIJA VLAČIĆ ILIRIK s pravom javnosti
UČITELJSKI FAKULTET
UTILUS
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LIBERTAS
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti
FPZ
TVZ
Visoka poslovna škola Zagreb
Visoka primaljska škola Zagreb
Visoko učilište Algebra
VSITE
ALGEBRA POU
ANTIKVARIJAT -KNJIŽARA-STUDIO
ANTIKVARIJAT-KNJIŽARA STUDIO
Poslovno učilište Studia Vita
SIGURNOST EDUCA
Sveučilište Libertas
VELEUČILIŠTE VERN
HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
KBF
PBF Zagreb
VERN
Visoka Politehnička škola u Zagrebu