OCIJENI

Zašto dolazi do zamrznuća vode u cijevima?

Objavljeno: 20.9.2022. 7:37

Opće je poznato da se zbog niskih temperatura voda smrzava, stoga je potrebno pronaći način kako da do toga ne dođe. Iako je moguće precizno izračunati razinu na kojoj se tlo zamrzava tj. temperaturu pri kojoj se voda u cjevovodima zamrzava, valja imati na umu i način postavljanja cjevovoda.

Zanimljivo je da se najčešće voda u cijevima ne smrzava u podzemnim dijelovima cjevovoda, već na granici između tla i zraka, odakle se smrzavanje nastavlja kroz zračne dijelove cijevi. Druga slaba točka cjevovoda je granica između podloge i objekta, gdje se duž cijevi formira svojevrsni propuh kojeg se gotovo nemoguće riješiti.

Kako spriječiti zamrzavanje vode u cijevima?

Kako bi se spriječilo zamrzavanje vode u cijevima potrebno je poduzeti posebne mjere. Te su mjere poželjne čak prilikom procesu projektiranja nekog objekta pa tako na primjer dovodna cijev mora biti izrađena od toplinski izolirajućeg materijala poput polipropilena, polietilena ili metal-plastike. Kada je riječ o materijalima koji se ne smrzavaju, ne preporučuje se upotreba metalnih cijevi.

Isto tako, poželjno je odabrati dovodnu cijev najvećeg mogućeg promjera, koji će omogućiti da se unutar cijevi nalazi veći volumen vode. Također, poželjna je i dodatna toplinska izolacija zbog veće debljine stijenke cijevi.

Jedan od odličnih načina kako spriječiti zamrzavanje je i taj da se cijevni priključci koji se nalaze na ulazu u kuću naprave tako da su lako odvojivi, jer se tako omogućuje pregled ušća podzemnih dionica cijev. Kada je riječ o načinima aktivne zaštite, najbolji način je polaganje grijaćeg kabela po cijeloj dužini dovodne cijevi koji se pričvrsti na cijev ljepljivom trakom ili stezaljkama.

Preinake i popravci instalacija

Popravci instalacija obično su zamjena oštećenog dijela instalacije zbog dotrajalosti ili zamrznuća vode u cijevi, zamjena ili servisiranje uzidnog ventila, te popravak ili zamjena napuknute kanalizacijske cijevi.

Preinaka instalacija je obično manji zahvat premještanja priključaka vode i odvoda potreban kod prerasporeda ili zamjene nekih sanitarnih elemenata, npr. zamjena duboke kade za tuš kadu s kabinom, premještaj vodokotlića s pozicije visoke montaže na nisku, zamjena ugradbenog vodokotlića, premještaj sudopera uslijed prerasporeda kuhinjskih elemenata i slično. Ove situacije nazivaju se manjim ili djelomičnim adaptacijama sanitarnog čvora jer je obično potrebno i zamijeniti ili nadomjestiti keramičke pločice.

Ako ste i vi imali probleme sa zamrznućem vode u cijevima ili se bojite da bi vam se to moglo dogoditi ove zime, kontaktirajte stručnjake iz tvrtke Vaš Vodoinstalater koji će Vam rado pomoći da vaše instalacije budu savršene i pouzdane. Ovaj obrt nudi pregršt brzih, kvalitetnih i profesionalnih usluga o kojima više možete pronaći na: http://www.vas-vodoinstalater.comOCIJENI