OCIJENI

Zašto su važni mobilni analizatori dimnih plinova?

Objavljeno: 28.12.2020. 14:51

Znate li što su analizatori dimnih plinova? Kako možete protumačiti i po samom nazivu, analizatori dimnih plinova važni su za analizu dimnih plinova. Pitate se zašto je to važno? Odgovor je vrlo jednostavan - kakvoća zraka je, kao što svi dobro znamo, bitna za zdrav život u našem okolišu. Praćenjem emisija dimnih plinova kontrolira se svako ložište posebno i tako se definira njegov utjecaj na zagađenje zraka te efikasnost i sigurnost u radu.

Izgaranje i zagađenje okoliša

Proces sagorijevanja odnosi se na spajanje goriva s kisikom, a produkti izgaranja su željena toplinska energija te neželjeni otpadni (dimni) plinovi. Uz plinski uređaj, smjesa zrak/gorivo se može korigirati na optimalnu vrijednost. Time analizatori dimnih plinova automatski rade sve potrebne proračune, a svi proračuni sukladni su s Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.
 
Kako funkcionira analizator dimnih plinova?
 
Nakon uključivanja, analizator započinje automatsku kalibraciju koja se po pravilu uvijek provodi na svježem zraku. Analizatori tvrtke MRU standardno nude opciju provjere interne tijesnosti samog analizatora koja je preduvjet za precizno izvođenje mjerenja. Nakon kalibracije analizator je spreman za obavljanje mjerenja.

Prije stavljanja sonde u dimnjak, plinski uređaj mora biti ugrijan na radnu temperaturu. Potrebno je provjeriti i pravilnost pozicije i veličinu otvora za mjerenje na priključku dimnjaka. Ako nema mjernog otvora, neophodno je pripremiti otvor za mjerenje sukladno tehničkim smjernicama.

Pomicanjem sonde traži se jezgra protoka dimnih plinova - područje najviše temperature. Nakon toga se na zaslonu dobivaju aktualne vrijednosti parametara dimnih plinova. Manja temperatura dimnih plinova i manji udio kisika ukazuju na bolju efikasnost. Preniska temperatura dimnih plinova može utjecati na pojavu kondenzacije (za kondenzacijske kotlove to nije problematično), dok preniska vrijednost O2 može dovesti do pojave nepotpunog sagorijevanja a samim time dolazi do stvaranja povišenog ugljičnog monoksida (CO) i također čađe.

Mjerenje podtlaka u dimnjaku obavlja se paralelno s analizom dimnih plinova. Pravilan podtlak u dimnjaku veoma je bitan za pravilan i siguran rad uređaja za loženje, a analizatori prate i udio dušičnih oksida (NOx).

Važno je napomenuti, da uz mjerenje treba pratiti i eventualno skupljanje kondenzata u posudi odvajača kondenzata, kojeg treba redovito prazniti.

Prije isključivanja analizatora se preporučuje da se analizator dimnih plinova ostavi raditi još 3-5 minuta na svježem zraku u tzv. postupku „propuhivanja”. Nakon izvršenog mjerenja potrebno je usporediti dobivene s referentnim vrijednostima. Osnovne referentne vrijednosti iskazane su u normi HRN EN 15378.

Stručnjaci vam zatim mogu reći kako pojedinačni izmjereni parametri utječu na ekonomičnost i sigurnost rada uređaja za loženje. Ako su rezultati sagorijevanja izvan propisanih granica, potrebno je poduzeti sve mjere da bi se zaštitilo zdravlje ljudi, spriječila opasnost od požara i onečišćenja okoliša, navode iz MRU d.o.o., Mjerne tehnike za okoliš koji su stručnjaci za analizu dimnih plinova.

DELTAsmart LL analizator dimnih plinova

Iz MRU-a također ističu novu izvedbu višenamjenskog uređaja DELTAsmart s čak 4 godine garancije. Ovaj, vrlo praktičan uređaj dolazi s ugrađenim novim senzorima za mjerenje O2LL i CO te dodatnim značajkama pojedinačnih mjerenja temperature, diferencijalnog tlaka i CO u prostoru. Vrlo jednostavno se koristi i rukuje putem zaslona u boji osjetljivog na dodir, a preporučuje se za kontrolu i podešavanje svih vrsta plinskih i uljnih kotlova, kondenzacijske
tehnike i ložišta koja koriste kruto gorivo. Sukladan je hrvatskom zakonodavstvu, dok su izbornici i upute na hrvatskom jeziku.

Ne zaboravite i na besplatnu MRU aplikaciju MRU4U za mobitel ili tablet preko koje možete vrlo jednostavno kontrolirati analizator dimnih plinova te prikupljati i dijeliti mjerne rezultate. Za više informacija o navedenom ili drugim instrumentima iz njihove ponude, posjetite MRU web stranicu, a uvijek ih možete i kontaktirati za vrhunsku podršku i pomoć.

OCIJENI