OCIJENI

Citologija u Poliklinici Breyer

Objavljeno: 9.10.2019. 11:08

U citološkom laboratoriju Poliklinike Breyer na obje lokacije Ilica 191 i Ede Murtića 9 možete obaviti citološku dijagnostiku urina koji se daje tri uzastopna radna dana u jutarnjim satima (od 7-10h), kao i citologiju iskašljaja, bris nosa na eozinofile , iskašljaj na eozinofile, te razmaz periferne krvi.

U sklopu citološke dijagnostike urina, ukoliko nađemo povećan broj eritrocita u urinu, uvijek radimo i pretragu kojom određujemo porijeklo eritrocita (bubrežno ili nebubrežno porijeklo eritrociturije) u sva tri uzorka urina.U citološkoj ambulanti koja radi samo na lokaciji Ilica 191 rade se slijedeće pretrage: uzimanje iscjetka iz dojki (također tri dana za redom), citološki bris i skarifikat (struganje) promjena na koži i sluznici, punkcije svih tvorbi dostupnih punkciji tankom iglom koje se većinom rade pod kontrolom UZV.

U ambulanti na lokaciji Ilica 191 rade se ultrazvučni pregledi štitnjače, žlijezda slinovnica, limfnih čvorova svih perifernih regija (vrat, pazusi, prepone), te površno lokaliziranih tvorbi (potkožne tvorbe poput lipoma, fibroma, te ostalih tvorbi u potkožnom i mišićnom tkivu).

Punkcije štitnjače, žlijezda slinovnica, limfnih čvorova i ostalih površno lokaliziranih tvorbi rade se ciljano pod kontrolom UZV.U suradnji s drugim privatnim privatnim zdravstvenim ustanovama primamo citološke uzorke na bojanje i citološku analizu, a pacijenti mogu i sami donijeti u naš laboratorij preparate sa razmazima na obradu i citološku analizu (npr. PAPA test, zglobni izljev punktiran u ortopedskoj ambulanti i sl.).

Nalaze UZV pretraga izdajemo odmah nakon pregleda, a nalaze ostalih citoloških pretraga kao što su urini, iskašljaj, punktati i ostalo, u roku 1-3 radna dana nakon posljednjeg uzorka.

Nalaze PAPA testa izdajemo u roku 3-5 radnih dana, a svaki PAPA test analizira liječnik citolog.

(liječnik citolog: Draženka Ezgeta Karačić, spec. kliničke citologije)

OCIJENI