OCIJENI

Koje sve pretrage obavljate u trudnoći?

Objavljeno: 20.10.2021. 11:18

Trudnoća je posebno stanje tijela koje se svim silama trudi zaštititi plod koji u njemu raste. Zato je tijelo trudnice podložno mnogim prilagodbama i promjenama koje ginekolog prati tijekom trudnoće najčešće ultrazvučnim pregledima i laboratorijskim pretragama. 

Već se u ranoj trudnoći može početi razvijati anemija i to bez vidljivih i specifičnih znakova pa može proći neprepoznata. U prevenciji anemije mogu se provjeriti željezo i folati laboratorijskim testovima na samom početku trudnoće. Vađenje krvi provodi se ujutro na tašte, a za problematiku anemija mogu se istovremeno provjeriti  i KKS, TIBC/UIBC, feritin i vitamin B12. 

Fizičke i fiziološke promjene u trudnoći u tom dijelu tijela predstavljaju dodatno opterećenje za urinarni sustav pa je tijekom trudnoće potrebno provjeravati urin sa sedimentom za koji liječnik neće očekivati savršeno uredan nalaz, ali će u slučaju sumnje na uroinfekt zadati i dodatnu pretragu urinokulture.   

U planiranju trudnoće  mogu se provjeriti LH, FSH, estradiol, progesteron i TSH koji se po potrebi prati i tijekom trudnoće. Anti-Mullerov hormon radi se prije trudnoće ili umjetne oplodnje jer dobro korelira sa ostatnom ovarijalnom rezervom. 

Neke infekcije majke mogu oštetiti fetus pa ako želite tijekom trudnoće biti mirne i sigurne, raznim serološkim pretragama možete isključiti neke patogene poput virusa hepatitsa, toksoplazmoze, HIV-a, sifilisa ili provjeriti imunost na rubeolu i varicelu.

Gestacijski dijabetes se najčešće pojavljuje u drugom trimestru pa se OGT test zato i radi kasnije u trudnoći. Nastavno na rezultate testa, može se napraviti i HbA1c, a glukozu na tašte korisno je provjeriti odmah na početku trudnoće, skupa sa ostalim pretragama te po potrebi i kasnije.

Od 10 ili 11 tjedna nadalje rade se testovi probira na Down sindrom te na Edward i Patau sindrom koji imaju znatno manju incidenciju od Down-a. Standardni biokemijski probir radi se obavezno sa nalazom ultrazvuka ne starijim od 3 dana, dok je za genetske testove probira poput Nifty, Harmony i Panorame dovoljno vađenje krvi. Važno je reći da su sve ovo testovi probira i da se veća vjerojatnos za neku od navedenih trisomija treba obavezno potvrditi naknadnim dijagnostičkim testovima poput amniocenteze ili biopsije korionskih resica. 

Fiziološke promjene sustava koagulacije dovode do pojačanog zgrušavanja krvi u trudnoći pa će prema potrebi liječnik zadati i jednu od koagulacijskih pretraga poput anti-trombina III, proteina C, fibrinogena i D-dimera, a koagulacijske pretrage će svakako zadati ako u obitelji postoji povijest trombofilije ili je u prošlosti kod same pacijentice dokazan povećani rizik. 

Pred sam kraj trudnoće može se napraviti i screening na beta-hemolitički streptokok grupe B koji prilikom poroda može inficirati bebu i eventualno uzrokovati komplikacije poput upale pluća ili meningitisa. 

U Poliklinici Breyer rade se sve pretrage spomenute u ovom članku, a detalje o pripremi za vađenje i cijenama možete doznati na njihovim stranicama: http://breyer.hr/pretrage/pretrage-u-trudnoci, http://breyer.hr/pretrage/sve-pretrage ili pozivom na telefon http://breyer.hr/kontakt. 


OCIJENI