CJENIK

Cjenik

Naravno da cijene mnogo ovise o količini i rokovima, kao i u sadržaju teksta. Cijene mogu biti fleksibilne  prema dogovoru. Ovdje dajemo samo okvirne cijene.

Morate imati na umu da nijedan naš prijevod nije radio stroj ili program. Garantiramo visoku kvalitetu prijevoda, točnost,  stručnu terminologiju te stilistiku maksimalno približenu originalu.

Kada je riječ o simultanom prevođenju za višu kvalitetu rada potrebni su materijali i terminologija teme konferencije.


Radim sve vrste prijevoda (usmene i pismene), pregovore, konferencije, simultano prevođenje u kabini u slijedećim jezičnim parovima

rusko-engleski
englesko-ruski
rusko-hrvatski
hrvatsko-ruski
englesko-hrvatski
hrvatsko-engleski