Zdravlje je najbitnije u čovjekovom životu

Objavljeno: 20.4.2018. 15:30

Zdravlje je najbitnije u čovjekovom životu. Nažalost, mnogi to shvate tek kad se pojave simptomi koji ukazuju na određenu bolest. U tom trenutku potrebno je pronaći terapiju s cjelovitim rješenjem.

Akupunktura je dio Tradicionalne kineske medicine (TCM) koja koristi metodu ubadanje igle u određene točke na tijelu. Time se stimuliraju određeni organi kako bi stvarali vitalnu energiju 'Qi' (Chi) i potaknuli protok 'Qi'-a kroz tijelo, osnažujući njegove fiziološke funkcije. Tako se jača nevidljiva snaga koja pokreće sve životne aktivnosti. Energija je jedno, ali ima dva pola, Yin i Yang. Oni dopunjuju jedan drugoga i omogućuju, kada su u ravnoteži, postizanje sklada, odnosno homeostaze tijela

KAKO LIJEČIMO?

Akupunkturu koristimo u cilju:
  • prevencije nastanka bolesti
  • poboljšanja zdravlja
  • liječenja postojećeg oboljenja


Dijagnozu postavljamo na temelju simptoma, trajanja bolesti, podataka o životnim navikama i uvjetima življenja, utjecaja pojedinih emocija te na opservaciji opće vitalnosti, izgleda kože i sluznica.

Pipanjem pulsa obje ruke dobivamo uvid u stanje pojedinih organa. Pregledom veličine, reljefa, boje jezika i naslaga na njemu, dobivamo još detaljniji uvid u stanje čitavog organizma i svakog organa posebno. Terapiju provodimo isključivo iglama za jednokratnu upotrebu. Trajanje terapije je individualno (cca. 30 – 60 min). Vrijeme pregleda i tretmana dogovara se isključivo putem telefona ili osobno. Poželjno je da pacijent sa sobom donese medicinsku dokumentaciju.

Kontraindikacije i komplikacije:
  • Ne tretirati određene točke kod trudnica.
  • Ne tretirati pacijente u alkoholiziranom stanju.
  • Ne primjenjivati elektrostimulaciju kod pacijenata sa srčanim pacemakerom.
  • Izbjegavati tretiranje pacijenata koji su izuzetno slabi, umorni, gladni ili su upravo jeli.
  • Nakon tretmana neki pacijenti mogu postati pospani ili imati laganu vrtoglavicu.

Važno je naglasiti kako se u Centru za tradicionalnu kinesku medicinu-akupunktura Zagreb uvijek pristupa cjelovitom rješenju pacijentova zdravlja, naravno uz posebni osvrt na trenutni problem. Dakle, cilj je cjelokupni organizam dovesti u ravnotežu, jer to olakšava i rješenje ciljanog problema zbog kojeg je pacijent došao. Osim akupunkture, savjetuje se pacijenta i o prehrambenim navikama, stilu života, primjeni eventualnih kineskih biljnih pripravaka, te ukoliko pacijent to želi, može se dodatno učiniti i energetski tretman reikijem, koji se u sklopu terapije posebno ne naplaćuje!