OCIJENI

AKUPUNKTURA DR. SONJA ŠVAGANOVIĆ ZAGREB

Objavljeno: 23.4.2018. 9:26

DR. SONJA ŠVAGANOVIĆ SPECIJALISTICA  ZA PULSNU I JEZIČNU DIJAGNOZU

 Akupunktura je dio Tradicionalne kineske medicine (TCM), koja koristi metodu ubadanje igle u određene točke na tijelu. Time se stimuliraju određeni organi kako bi stvarali vitalnu energiju 'Qi' (Chi) i potaknuli protok 'Qi'-a kroz tijelo, osnažujući njegove fiziološke funkcije. Tako se jača nevidljiva snaga koja pokreće sve životne aktivnosti.

Energija je jedno, ali ima dva pola, Yin i Yang. Oni dopunjuju jedan drugoga i omogućuju, kada su u ravnoteži, postizanje sklada, odnosno homeostaze tijela.

Uzajamno djelovanje Yin-a i Yang-a je temelj kineske filozofije. To je trajna dinamika, konstantno stanje ritmičke tenzije i relaksacije u mikrokozmusu (ljudsko tijelo) i makrokozmosu (svemir). Gubitak vitalne energije Qi-a i poremećaj odnosa Yina i Yanga, dva pola Qi- a, vode u bolest. Spoznaja o liječenju akupunkture sačuvana je zahvaljujući pisanim tekstovima.
2800. g pr.n.e. Huang Ti ili "Žuti car", autor je nastarijeg medicinskog dijela "Nei Ying", a sastoji se od dva dijela:

    "Jednostavna pitanja" (principi opće medicine)
    "Magična vrata" (opis različitih terapijskih metoda - liječenje biljkama, akupunkturom, energijom)

Prva saznanja o akupunkturi u Europu donose misionari, krajem 16. st. Franscuski diplomat u Kini, George Soulie de Morant, u potpunosti upoznaje Europu s dobrobitima lječenja akupunkturom. 1928. godine objavljuje "Kratki prikaz prave kineske akupunkture". Zahvaljujući Soulie de Morantu znanje o akupunkturi proširio se svijetom.1979. godine Svjetska zdravstvena organizacija priznala je akupunkturu kao metodu liječenja.


http://www.akupunktura-svaganovic.com

OCIJENI