OCIJENI

Vazektomija: Siguran i pouzdan oblik kontracepcije u privatnoj urološkoj ordinaciji Kapun

Objavljeno: 15.11.2023. 9:45

Vazektomija je najsigurniji način sprječavanja neželjene trudnoće. U Velikoj Britaniji se nakon 2000. godine obavljalo oko 40.000 zahvata godišnje. U  SAD-u 1/3  parova koji pokušavaju spriječiti trudnoću izabire vazektomiju ili podvezivanje jajovoda kao metodu kontracepcije.U  Hrvatskoj tu metode izabire samo manji broj parova.

Tehnika klasične vazektomije

U našoj ustanovi radi se klasična vazektomija. Pacijent na zahvat dolazi izbrijanog skrotuma. Nakon čišćenja operativnog polja,između palca i kažiprsta fiksiramo duktus, dajemo lokalnu injekciju 5 ml 2% xilocaina  ,prerežemo kožu,razmaknemo s peanom potkožne strukture ,s kirurškom pincetom ulovimo duktus i izvučemo ga van, isprepariramo ga od okolnog tkiva,isprepariramo sve i najmanje ovojnice te krvne žile i živce. Stavimo peane, podvežemo sa svilom(3.0) 2x na proksimalnom kraju i jednom na distalnom.Odrežemo dio duktusa , stavimo u formalin.Učinimo hemostazu, sa Vikrilom (4.0) podvežemo distalni kraj još jednom te zašijemo kožu. Isto ponovimo na drugoj strain.

Postoperativni tijek

Nakon zahvata, koji traje oko pola sata,  pacijent ostaje u sali još desetak minuta. Preporučuje se da pacijent bude odvezen kući. Sljedeća dva dana važno je strogo mirovanje, dok se bolovanje savjetuje sedam dana. Ovaj postupak je standardan i ne iziskuje posebne mjere opreza.

Kontrole i postoperativni savjeti

Prva kontrola se obavlja nakon jednog ili dva dana. Dizanje teških tereta ne preporučuje se najmanje pet dana nakon zahvata. Sljedeća kontrola je nakon 10-12 tjedana. Na toj kontroli pregledamo ejakulat, koji pacijent donese od kuće, pod mikroskopom. Ako se u ejakulatu ne pronađu spermiji, pacijent može slobodno imati odnose bez dodatne zaštite.

Iskustva u našoj ambulanti

U razdoblju od 2000. do 2010. godine, 31 pacijent se odlučio za vazektomiju u našoj ambulanti. Od 2010. do prosinca 2022. godine, taj broj je porastao na ukupno 250 pacijenata. Tijekom samog zahvata, pacijenti mogu osjetiti određenu nelagodu prilikom pokušaja lociranja duktusa i funikulusa, koja se lokalizira u predjelu mošnje i donjeg trbuha. Pojava potkožnih obojenosti oko rane na skrotumu je česta.

Komplikacije i njihovo rješavanje

Krvarenje iz potkožja i naknadna sekrecija su iznimno rijetke komplikacije, zabilježene u samo jednom slučaju. U dva slučaja su se javili manji hematomi koji su potvrđeni palpacijom i ultrazvukom, ali su se sami resorbirali unutar nekoliko tjedana. U jednom slučaju je došlo do krvarenja u skrotum treći dan nakon zahvata, ali je hematom bio uspješno resorbiran nakon četiri tjedna.

Na temelju naših iskustava, možemo zaključiti da je vazektomija siguran i rutinski urološki zahvat koji se može obaviti ambulantno. Preporučuje se kada su sve druge mogućnosti kontracepcije isključene. Dobro informiranje pacijenta i njegove partnerice o zahvatu, zajedno s iskustvom operatera, ključni su faktori za zadovoljstvo pacijenta, partnerice i medicinskog tima koji pruža uslugu.

Za više informacija kontaktirajte našu Urološku ordinaciju dr. Neven Kapun putem telefona ili e-maila.


OCIJENI