OCIJENI

Kvalitetan digitalni tisak i brza isporuka

Objavljeno: 20.6.2022. 14:32

Digitalni tisak je jedna od tehnika tiska koja zadani motiv direktno prenosi s računala na određenu tiskovnu podlogu. Ovu vrstu tiska moguće je podijeliti s obzirom na tehnologiju koju koristi tj. na lasersku i inkjet tehnologiju.

Ova moderna tiskarska tehnologija omogućuje prijenos zadanog motiva na papir. Laserska tehnologija pruža mogućnost tiska malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča kao što je slučaj u drugim oblicima tiska. 

Ovom tehnikom moguće je tiskati knjige, brošure, kataloge, prospekte, diplomske radove, diplome, pozivnice, zahvalnice, posjetnice, memorandume, postere, etikete i još mnogo toga.

Iako je vizualno dopadljiv dizajn izrazito važan, a ponekad čak i presuda, faktor koji utječe na cjelokupni dojam o nekom proizvodu, dobra izvedba još je važnija od dobre ideje. Stoga uvijek valja imati na umu kvalitetu samog proizvoda tj. način na koji će krajnji proizvod nastati.

Prednosti digitalnog tiska:

  • kvaliteta 

  • brzina 

  • niska cijena 

Digitalni tisak idealan je za tisak malog broja primjeraka, a najčešće se primjenjuje za tisak personaliziranih primjeraka. Isto tako, tisak u boji ili crno-bijelom ispisu jeftiniji je i prikladniji za tisak većeg broja artikala.

Cijena digitalnog tiska najčešće ovisi o:

  • vrsti materijala na koji se printa 

  • grafičkoj pripremi

  • vrsti papira

  • opsegu stranica

  • vrsti dorade (npr. plastifikacija ili uvez)

  • nakladi tj. količini

Tisak na profesionalnim Xerox i Ricoh digitalnim strojevima koje nudi Print realizacija d.o.o. idealna je za otisak malih i srednjih naklada. Ovaj tiska odlikuje iznimna brzina, kvaliteta otiska i mogućnost vlastitog dizajna. Najveća prednost Print realizacije je brza isporuka tiskanog materijala

Valja naglasiti da je najveći otisni format 450×320 mm, a maksimalna gramatura papira za tisak je 350g. Isto tako u Print realizaciji nude i cjelovito grafičko rješenje za realizaciju vaših tiskanih materijala. Njihovo dugogodišnje iskustvo u dizajniranju vizualnih rješenja te stručno znanje pomoći će vam da osmislite idealno rješenje! 

Za više informacija posjetite web stranicu.

OCIJENI