OCIJENI

Zašto je lektura teksta važna?

Objavljeno: 15.6.2022. 8:51

Lektura podrazumijeva jezično uređivanje teksta. Ona se odnosi na ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka, ali ne i na ispravke u odabiru riječi ili poboljšanje stila kako neki misle.

Lektura kao nužan posljednji korak prije objave teksta

Lektura pisanog materijala posljednji je korak koji je potrebno poduzeti prije nego što se dokument može smatrati potpunim. Lektura nam također omogućava da ispravimo sitne pogreške u tekstu koje bi čitatelje mogle odvratiti od njegove biti.

Tekst može biti sadržajno kvalitetan, no ako su prisutne pravopisne i gramatičke greške, on gubi na vrijednosti. Lekturom pisani materijal može postati gramatički usklađen sa standardom, čime pokazujete čitateljima da vam je stalo do onoga što radite, pomaže vam prenijeti jasnu poruku i pokazuje da pazite na detalje. Lektura čini razliku između visokokvalitetnog i osrednjeg teksta.

Lektura povećava šanse za publikaciju teksta

Ako pišete rad koji želite objaviti, lektura će povećati šanse za publikaciju. Lektura je ujedno i korak koji mnogi preskaču zbog nedostatka vremena. Rad koji je strukturiran na logičan i učinkovit način te koristi jezik koji jasno prenosi činjenice i ideje zasigurno će biti lakše zapaziti i vjerojatnije je da će biti objavljen nego rad koji nema te karakteristike.

U istraživanje i pisanje rada uložili ste mnogo truda i vremena, no ako ne odvojite malo vremena za lektoriranje napisanog, vaš rad možda neće biti objavljen ili neće jednako učinkovito prenijeti željenu poruku. Lektura je posljednji korak između vas i čitatelja zbog čega je potrebno osigurati da je tekst logično napisan, gramatički ispravan i lako razumljiv.

Lektura u prijavama za posao

Lektura je važna i u prijavljivanju za posao. Za gotovo svaki posao potrebno se prijaviti životopisom i motivacijskim pismom. Zamislite da ste napokon pronašli oglas za posao koji vam u svemu odgovara. Imate potrebne kvalifikacije i iskustvo, odgovaraju vam uvjeti rada i plaća. Preostaje vam predati prijavu. No, ako prijavu predate u žurbi, bez ponovnog čitanja, mogu vam se potkrasti greške koje će negativno utjecati na cjelokupni dojam potencijalnog poslodavca o vama. Kako ne biste propustili priliku za željeni posao, obavezno provjeravajte svoje prijave.

Lektura u prevođenju

Lektura je nužan posljednji korak i u prevođenju. Tako osiguravamo da je prevedeni tekst smislen i logički strukturiran kako bi ga čitatelji mogli pratiti bez poteškoća. Jezična lektura preporučuje se za sve prijevode namijenjene tisku. Kod prijevoda se preporučuje i redaktura koja podrazumijeva jezični pregled i stilsku prilagodbu uz usporedbu izvornika i originala te provjeru stručne terminologije.

Zagrebačka prevoditeljska agencija Global Link d.o.o. društvo je specijalizirano za pružanje usluga prevođenja. Naš stručni prevoditeljski tim čine prevoditelji i sudski tumači, diplomirani profesori stranih jezika i izvorni govornici. Svojom stručnošću, iskustvom, predanošću, individualiziranim pristupom klijentima te entuzijazmom, djelatnici i suradnici prevoditeljske agencije Global Link pridonose kvalitetnoj usluzi i uspješno odgovaraju na izazove poslovnog okruženja. 

Nudimo lekturu i redakturu tekstova svih vrsta na hrvatskom jeziku i stranim jezicima. Naši suradnici, profesori hrvatskog jezika, stranih jezika i izvorni govornici, vrše jezično i stilsko ispravljanje i uređivanje prevedenog teksta. Stručna redaktura, a pogotovo provjera točnosti stručnih pojmova, obavlja se u suradnji s predmetnim stručnjacima.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte. Veselimo se svakoj budućoj suradnji!

OCIJENI