OCIJENI

Sudski tumač za njemački jezik

Stalni sudski tumač za njemački jezik jest osoba ovlaštena prevoditi s hrvatskog na njemački jezik ili s njemačkog na hrvatski jezik te svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je njegov prijevod istovjetan originalu.

Takav prijevod nazivamo ovjereni prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ili ovjereni prijevod s hrvatskog na njemački jezik, a sastoji se od:

- naslovne stranice
- prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na njemački jezik
- izjave/potvrde tumača da prijevod odgovara izvorniku
- kopije izvornog dokumenta ili izvornog dokumenta
- uveza s naljepnicom, pečatom i potpisom


Ovjereni prijevod pripremljen na ovakav način ima snagu izvornika u svim državnim institucijama Republike Hrvatske kao i državnim institucijama njemačkog govornog područja.

Stalni sudski tumač za njemački jezik dužan je djelovati u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Dokumenti koje najčešće prevodi stalni sudski tumač za njemački jezik:

- Pravni dokumenti
- Osobni dokumenti (putovnica, domovnica, rodni list, vjenčani list)
- Svjedodžbe, diplome i dopunske isprave
- Certifikati i potvrde
- Službene izjave i dokumenti ovjereni kod javnog bilježnika
- Pisma namjere, obvezujuće ponude, ugovori i sporazumi
- Medicinski dokumenti
- Patenti i prateća dokumentacija
- Dokumentacija za rad u inozemstvu
- Dokumentacija za školovanje u inozemstvu
- Dokumentacija za natječaj
- Tehničke specifikacije
- Izvadci iz banke, katastra, gruntovnice ili polica osiguranja
- Carinski i porezni dokumenti

te ostale dokumente koje za pravne i službene potrebe moraju prevesti i ovjeriti stalni sudski tumači za njemački jezik.

OCIJENI