OCIJENI

Sudski tumač

Prijevod s ovjerom sudskog tumačaZa pravne i službene potrebe neke dokumente moraju prevesti i žigom i potpisom ovjeriti sudski tumači za određeni jezik. Obično su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome te često dokumentacija za potrebe javnih natječaja. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Prijevodi tekstova s ovjerom naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima.

Nudimo uslugu prijevoda dokumenata s ovjerom sudskog tumača i to:

  •     osobnih dokumenata (rodnog, vjenčanog, smrtnog lista, izvoda iz matične knjige, vozače dozvole itd.)
  •     javnobilježničkih isprava
  •     svjedodžbi i diploma
  •     sudskih dokumenata (sudskih presuda, tužbi, žalbi, rješenja itd.)
  •     medicinske dokumentacije
  •     potvrde o nekažnjavanju
  •     potvrde o bračnom stanju
te svih ostalih dokumenata koje za pravne i službene potrebe moraju prevesti i ovjeriti sudski tumači specijalizirani za određeni jezik. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku.

OCIJENI