OCIJENI

Razlike u prevođenju književnih i tehničkih tekstova

Objavljeno: 19.6.2018. 14:07

Svi znamo da profesionalni prevoditelj mora imati i dara za pisanje, s obzirom na to da se mora pobrinuti da je konačni tekst lako čitljiv, uz to što mora prenijeti ideje koje izvornik nastoji predočiti.

Mogli bismo zapravo podijeliti postupak prevođenja u različite faze. Prva je razumijevanje i asimiliranje teksta ili značenja koje želite prenijeti. Pri tome prevoditelj mora u potpunosti razumjeti tekst i udaljiti se od specifičnih riječi kako bi bolje prenio značenje misli autora izvornika. Zatim, kad to postignete, tekst se mora ponovno protumačiti i prilagoditi ciljnom jeziku.

Neki prevoditelji radije se specijaliziraju za tekstove koji se bave tehničkim područjima, zbog poteškoća koje se mogu pojaviti kod književnog prevođenja u prenošenju poruka ili korištenju metafora i drugih stilističkih jezičnih figura uobičajenih u književnosti. Prevođenje književnih djela razlikuje se od prevođenja tehničkih djela, koji uključuju priručnike, upute, izvješća itd., građu koja je općenito namijenjena specijaliziranoj publici koja koristi tu određenu vrstu teksta. Prema tome, korištenje precizne i točne terminologije iznimno je važno u ovom slučaju, jer estetika i stil su manje bitni. Nadalje, prevođenje tehničkih tekstova često zahtijeva da prevoditelj posjeduje specifično znanje u određenom području.

S druge strane, kad je riječ o prevođenju književnih tekstova, poput romana ili pjesama, nužno je da prevoditelj ima stilističke vještine, bolje poznaje kulturu i da bude kreativan i maštovit. Svaki jezik ima svoju kulturu i povijest, a prevoditeljski je zadatak autorski tekst prevesti u duhu jezika, a pritom zadržati izvornu poruku ili značenje. Najčešća je greška koja se javlja doslovno prevođenje. Mnogo se izraza ne može prevesti doslovno jer gube smisao, primjerice, engleskom izrazu „You can’t have your cake and eat it too“ moramo u hrvatskom jeziku pronaći ekvivalent, a da značenje ostane isto pa bi prigodan prijevod bio nešto poput „Ne možeš imati i ovce i novce“. Prevoditelju se dopušta kreativna sloboda jer tekst mora učiniti zanimljiv čitatelju uzevši u obzir autorov ton, humor, složenost rječnika i slično. Nadalje, ne smije se zanemariti ni vrijeme u kojem je izvorni tekst nastao, pa tako arhaizme iz, primjerice, Shakespearovih drama ne možemo prevoditi modernim riječima jer tekst na čitatelja prijevoda mora ostaviti isti učinak kao izvorni tekst.


Glavne razlike između prevođenja književnih i tehničkih tekstova:

    Kod književnog prevođenja, imamo manje nepoznatih riječi, ali trošimo više vremena na odabir riječi koja najbolje izražava značenje originala.
    Kad prevodimo književno djelo, plaćeni smo manje za prevođenje više od pukog značenja.
    Kod prevođenja tehničkih tekstova, morate biti visoko specijalizirani u području koje prevodite (npr. pravo, strojarstvo, IT, medicina itd.), dok u prevođenju književnih tekstova možete naići na mnogo različitih područja i diskursa u istoj knjizi.
    Kod književnog prevođenja morate kombinirati sadržaj i stil (ton, forma, aliteracije, asonancije i drugo), dok je kod tehničkog prevođenja najvažniji sadržaj.

OCIJENI