OCIJENI

Prijevod osobnih dokumenata

Prevođenje dokumenata poput osobnih iskaznica, vozačkih dozvola ili putovnica odgovoran je posao koji nije uvijek jednostavan kako se čini. Prilikom prevođenja posebnu pažnju pridajemo ispravnosti i razumljivosti pojmova. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača.

Prijevod ovoga tipa zahtijeva kratko upoznavanje sa administrativnim sustavom u državi podrijetla dokumenta radi razumijevanja razlika i sličnosti. Iako su takvi dokumenti po sadržaju slični, znaju sadržavati informacije specifične za svaku državu. Njihov izgled se također zna uvelike razlikovati što zahtjeva ispravno formatiranje.

Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Na kraju prijevođenja, tekst se nanovo pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se ne uvezuje izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, nego kopija dokumenta.

OCIJENI