OCIJENI

Prijevod diplome

Proces prevođenja dokumenata poput diploma i vezanih dokumenata zahtijeva mnogo znanja, iskustva i vještine, a vremenski ponekad zna biti zahtjevnije od prevođenja nekih stručnih tekstova. Prilikom prevođenja diploma i dopunskih isprava na engleski jezik o studiju posebnu pažnju pridajemo ispravnosti naziva, jednoznačnosti načina ocjenjivanja i razumljivosti. Za službene potrebe ove dokumente mogu prevoditi na engleski jezik samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača.

Za prijevod diplome potrebno je upoznati se sa sustavom obrazovanja i ocjenjivanja u državi podrijetla isprave radi razumijevanja razlika i sličnosti. Potrebno je i donekle proučiti sâmu ustanovu koja je izdala dotični dokument zbog specifičnosti vezanih uz nju sâmu.

Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Ocjene i bodovni sustav se kao takvi ne 'prevode' u drugi sustav već se ostavljaju originalne oznake. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Titula koju je osoba stekla dotičnom diplomom je iz prevoditeljskog aspekta često problematična obzirom na razlike između dvaju sustava obrazovanja. Naime, svaka država ima svoj titular koji najčešće ima ekvivalente i u našem titularu. Obzirom da je Republika Hrvatska maleno tržište, postoji mnogo titula koje službeno nisu dio našeg sustava te stoga naši stalni sudski tumači pronalaze najbolje moguće rješenje radi jeznoznačnosti i razumljivosti područja stručnosti pojedinca.

Nazivi kolegija su često složenice koje kadkad nejasno odražavaju tematiku obrađivanu na kolegiju, te stoga naši stalni sudski tumači njima pridaju posebnu pažnju. Za njih konzultiramo javno dostupne resurse matične institucije te na temelju istih razrješavamo nedoumice. Prijevod s hrvatskog na engleski jezik zahtijeva posebnu vještinu stalnog sudskog tumača obzirom da od naziva ponekad treba napraviti gore spomenute složenice radi uklapanja u duh jezika.

Na kraju prijevođenja, tekst se pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Osim toga, dokument treba formatirati tako da što više sliči izvorniku. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod, koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se ne mora uvezati izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, dovoljna je kopija dokumenta.

OCIJENI