OCIJENI

Prevođenje i transkripcija audio i video materijala

Objavljeno: 23.7.2017. 8:57

Transkripcija je metoda pretvaranja audio i video zapisa u tekst. Prevođenje i transkripcija audio i video materijala najteži je i najnaporniji oblik prevođenja. U pitanju je mnogo više od jednostavnog puštanja snimke tijekom koje prevoditelj automatski zapisuje izgovoreni tekst. Na svim snimkama nalaze se dijelovi koji će se morati pustiti i po nekoliko puta kako bi prevoditelj bio siguran da je u potpunosti razumio izgovorene riječi. Zato je vrlo važno da prevoditelj izvrsno poznaje gramatiku, kulturu i žargon ne samo stranog jezika koji transkribira već i materinjeg jezika. Ponekad će se čak morati i dešifrirati određene riječi koje su nerazumljive tijekom puštanja snimke, kako bi na kraju dobili pisani transkript Vašeg audio ili video materijala na izvornom jeziku.

Osnovni elementi koji utječu na kvalitetu i brzinu prevođenja:

– kvaliteta zvuka

– kvaliteta snimke

– jasnoća izgovorenih riječi, uključujući sljedeće stavke:

– da li govornik plače, upada sugovorniku u riječi, kašlje, mumlja ili viče riječi koje treba         prevesti

– postoje li neke druge smetnje u pozadini kao što su zvonjava telefona ili glazba, koje umanjuju jasnoću izrečenog teksta

– govori li govornik tečno izvorni jezik ili ima naglasak

– hoće li gramatičke greške u izvornom tekstu utjecati na sadržaj

– kombinira li govornik dva ili više jezika ili izmišlja riječi

– da li govornik kimne ili zamahne glavom ili napravi neku gestu umjesto da izgovori odgovor

– jesu li te geste jasno vidljive i trebaju li biti naznačene u transkriptu

Nakon što je prevoditelj dobio pisani transkript audio ili video materijala na izvornom jeziku, može krenuti s prevođenjem na traženi jezik. Kada je prijevod gotov slijedi lektoriranje prevedenog transkripta. Lektura obuhvaća jezičnu i stilsku obradu pisanog materijala, uklanjanje gramatičkih i pravopisnih grešaka, te prilagođavanje teksta kako bi konačni stil i funkcija bili usklađeni, čime proces transkripcije i prevođenja audio i video materijala završava.

OCIJENI