OCIJENI

ISKORISTITE POSLOVNU PRILIKU – OBRATITE SE PREVODITELJIMA

Objavljeno: 17.10.2018. 15:39

Današnji poslovni svijet najviše karakterizira pojam globalizacije koja neminovno briše granice širenja poslovnoga tržišta i omogućuje neometan protok informacija. S obzirom na mogućnosti naprednih tehnologija tržište rada doživljava neprekidnu ekspanziju, a gospodarstvenici ostvaruju poslovne kontakte i izvan užeg okruženja. Hrvatska je članica Europske unije, pa hrvatska poduzeća imaju pravo sudjelovanja na javnim nadmetanjima za nabavu roba i usluga te obavljanje radova u drugim državama EU-a. Isto tako, strana poduzeća sudjeluju u velikim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj.

Natječajnom dokumentacijom propisuju se uvjeti sudjelovanja, specifikacija nabave, sadržaj ponude te između ostalog i jezik ponude. Zadatak prevođenja financijskih, tehničkih i pravnih dokumenata koji čine ponudu povjerava se jezičnim stručnjacima – prevoditeljima i sudskim tumačima - koji moraju točno prenijeti značenje s izvornog na ciljni jezik kako bi dokumentacija u konačnici bila valjana. Oni ne posjeduju samo jezične kompetencije već i stručno znanje o predmetu nabave.

S obzirom na stroge uvjete sastavljanja ponude odgovornost prevoditelja/sudskog tumača za prijevod dokumentacije vrlo je velika. Na primjer, ovjereni prijevodi financijskih izvješća, izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave ili trgovačkog suda, bankarskih garancija, certifikata o osposobljenosti ili sukladnosti te brošura moraju formalno i sadržajno odgovarati izvorniku. Osim odgovornosti za točnost i istinitost prijevoda, prevoditelj/sudski tumač odgovoran je i za pravovremenu izradu prijevoda kako bi ponuda bila predana na vrijeme.

Od velike je važnosti pronaći pouzdanog partnera koji će Vam pomoći u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Prevoditeljska agencija Global Link d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo upravo u ovom segmentu poslovanja te daje podršku klijentima u ostvarivanju još boljih financijskih rezultata. Kroz individualizirani pristup svakom klijentu njihov tim stručnih prevoditelja i sudskih tumača spremno i profesionalno odgovara na sve potrebe.
Za sve informacije o uslugama koje nudi Global Link d.o.o. posjetite www.global-link.hr ili nazovite na 01/4103-303.

OCIJENI