OCIJENI

ORALNA KIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

Objavljeno: 19.12.2017. 13:27

  • vađenje zuba
  • apikotomija
  • alveotomija
  • implantati

Dentalnim implantatom nadomješta se jedan ili više zubi koji nedostaju.
Mogu se ugraditi u gornju i donju čeljust, te tako zamjenjuju korijen zuba koji nedostaje i služe kao nosači za budući protetski rad (krunice,mostove ili proteze na implantatima).

Postupak je potpuno bezbolan i izvodi se najčešće u dvije faze: ugradnja implantata u kost i prekrivanje sluznicom, a nakon razdoblja cijeljenja (3-6 mjeseci) stavlja se vanjski protetski dio, krunica,most ili proteza.


Za sve detaljnije informacije kontaktirajte nas i posjetite našu web stranicu.

OCIJENI