OCIJENI

O nama o UNI OTPAD-u

UNI OTPAD posluje od 1994. godine i uspješno djeluje na području Zagreba i šire. Ostvarenju naših ciljeva vodi nas odgovornost u gospodarenju otpadom uz uvažavanje načela zaštite okoliša, te želja da time omogućavamo novim generacijama sigurniji i zdravi život u očuvanom okolišu.

Obrt UNI-OTPAD, Sesvete, Kelekova 12, registriran je pri Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjel za gospodarske djelatnosti i rad, Područni odsjek Sesvete za djelatnost gospodarenja otpadom.

Djelatnost tvrtke je prijevoz, sakupljanje, skladištenje i oporaba neopasnog te prijevoz, sakupljanje i skladištenje opasnog otpada i tom se djelatnošću tvrtka bavi više od 20 godina.


Posjedujemo sve radne dozvole :

RADNE DOZVOLE:

DOZVOLA za gospodarenje otpadom, sakupljanje, prijevoz za vlastite potrebe, skladištenje opasnog otpada , KLASA: UP/I-351-02/15-11/03 URBROJ: 517-06-3-1-1-16-12

DOZVOLA za gospodarenje otpadom, sakupljanje, prijevoz za vlastite potrebe, skladištenje i oporaba neopasnog otpada, KLASA: UP/I 351-02/14-008/25 URBROJ: 251-19-22-15-20

DOZVOLA za gospodarenje otpadom sakupljanje, prijevoz za vlastite potrebe, skladištenje i oporaba neopasnog otpada, KLASA: UP/I-351-02/15-008/7 URBROJ: 251-19-22-15-4
OCIJENI