Zašto svaka tvrtka treba imati riješenu zaštitu na radu?

Objavljeno: 7.1.2019. 13:48

Zaštita na radu je skup mjera koje se provode radi otkrivanja i otklanjanja štetnih čimbenika na zdravstveno stanje zaposlenika. Svaka tvrtka treba imati organizirano provođenje zaštite na radu, vodeći računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima. Poslodavac je obvezan provoditi prevenciju u svim radnim postupcima kako bi osigurao radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječili zastoji u odvijanju radnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika kao što su ozljede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti povezane s određenim radom. Zbog toga svaka tvrtka treba imati riješenu zaštitu na radu. Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja.Ako poslodavac ima najmanje dva zaposlenika, obvezan je prema Zakonu zaštite na radu procijeniti rizik opasnosti, štetnost i napor određenog rada; osposobiti radnika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći; izraditi Pravilnik o zaštiti na radu, plan evakuacije; osposobiti voditelja evakuacije. Osim toga, poslodavac je obvezan ispitati instalacije prostora tvrtke, radnu opremu te radni okoliš. Ispitivanje radnog okoliša je preventivna radnja kojom se pri obavljanju određene djelatnosti utvrđuje postoje li rizici za život i zdravlje osobe koja obavlja poslove.

Ukoliko u svojoj tvrtci nemate osobu koja se bavi zaštitom na radu, uvijek možete kontaktirati Abecedu zaštite d.o.o. koja će profesionalno provoditi zaštitu na radu koju svaki poslodavac mora imati organiziranu prema Zakonu zaštite na radu. Abeceda zaštite d.o.o. će za vašu tvrtku voditi računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima kako bi se vaši zaposlenici sigurno obavljali svoj posao.