OCIJENI

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA CHORWACKIEGO I POLSKIEGO

Moja działalność poparta jest wieloletnim doświadczeniem w zakresie tłumaczeń przysięgłych i specjalistycznych. Zapewniam o jakości moich tłumaczeń poprzez stosowanie wieloaspektowej kontroli jakości. Oferuję nie tylko tłumaczenie tekstów, lecz także ich weryfikację, redakcję, korektę oraz obróbkę graficzną. Moje usługi oferuję za rozsądną cenę, zapewniając przy tym najwyższą jakość. Gwarantuję profesjonalną, szybką i kompetentną obsługę. Stosuję jasne i czytelne kryteria wyceny. Wszystkie dokumenty przekazywane do tłumaczenia oraz do wyceny są traktowane jako poufne.

Tłumacz przysięgły języka polskiego mgr Sebastian Lucjan Matracki znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Zagrzebiu.

Oferta nasza obejmuje:

 • Tłumaczenia dokumentów biznesowych
 • akty założycielskie spółek
 • umowy
 • kontrakty
 • porozumienia
 • dokumenty rejestracyjne (KRS, REGON, NIP)
 • protokoły
 • uchwały
 • statuty

Tłumaczenia dokumentów urzędowych
 • akty urodzenia, małżeństwa
 • dyplomy
 • świadectwa
 • zaświadczenia
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej
Tłumaczenia umów
 • umowy spółek
 • umowy o pracę
 • umowy kredytowe
 • umowy leasingu
 • umowy franszyzy
 • umowy o roboty budowlane
 • umowy ubezpieczenia
Tłumaczenia dokumentów prawnych
 • akty notarialne
 • apostille
 • pełnomocnictwa
 • umowy
 • wypisy z ksiąg wieczystych
 • wyroki
 • opinie prawne

Tłumaczenia dokumentów handlowych
oferty handlowe
 • oświadczenia celne
 • wnioski leasingowe
 • umowy handlowe
 • umowy dostawy
 • faktury
 • zezwolenia importowe
Tłumaczenia innych dokumentów
 • pełnomocnictwa
 • atesty
 • certyfikaty
 • patenty
 • pisma firmowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • i inne

OCIJENI